content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurila Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote 25.11.2010 klo 09.15
25.11.2010
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 24.11.2010 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Solidium Oy:ltä (y-tunnus
2245475-9).

Ilmoituksensa mukaan Solidium Oy on 24.11.2010 solminut Danske Bank A/S,
Helsinki Branchin kanssa sopimuksen, jonka ehtojen mukaisesti Solidium Oy voi
myydä enintään 6 474 021 Tikkurila Oyj:n osaketta ns. nopeutetussa
myyntimenettelyssä (accerelated bookbuilding) markkinoille, ja Danske Bank A/S,
Helsinki Branch pyrkii hankkimaan ostajia kyseisille osakkeille. Osakkeiden
myynti  Danske Bank A/S, Helsinki Branchin hankkimille osakkeille on tarkoitus
toteuttaa erillisellä sopimuksella (Pricing Agreement) ns. bookbuilding-vaiheen
jälkeen arviolta 25.11.2010.

Solidium Oy:n osakeomistus ennen liputusilmoituksen mukaisen muutoksen
aiheuttanutta sopimusta on 6 474 021 osaketta, mikä vastaa noin 14,68 % kaikista
osakkeista ja niiden äänimäärästä.

Toteutuessaan yllä kuvatun mukaisen sopimuksen perusteella tehtävät osakekaupat
voivat johtaa siihen, että Solidium Oy:n osuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ja
osakkeiden äänimäärästä alittaa 1/10 (10 %) rajan ja 1/20 (5 %) rajan.

Solidium Oy:n omistus Tikkurilan osakkeista on ilmoituksen mukaan seuraava:

+----------------+------------+----------+----------+-------------+------------+
|         | ISIN-koodi|Osakkeiden|     %|Ääniosuuksien|      %|
|        |      | lukumäärä|osakkeista|  lukumäärä|Äänimäärästä|
+----------------+------------+----------+----------+-------------+------------+
|   (A)  Osakkeet|FI4000008719| 6 474 021|  14,68 %|  6 474 021|   14,68 %|
|ja niihin    |      |     |     |       |      |
|liittyvät    |      |     |     |       |      |
|äänioikeudet  |      |     |     |       |      |
+----------------+------------+----------+----------+-------------+------------+
|   (B)  Sopimus |FI4000008719| 6 474 021|  14,68 %|  6 474 021|   14,68 %|
|tai muu     |      |     |     |       |      |
|järjestely   |      |     |     |       |      |
+----------------+------------+----------+----------+-------------+------------+
|  (A) + (B)  |FI4000008719|     0|  0,00 %|      0|   0,00 %|
+----------------+------------+----------+----------+-------------+------------+

Solidium Oy:n ilmoituksen mukaan yllä kohdassa (B) on ilmoitettu osakkeiden
enimmäismäärä, jonka Solidium Oy voi edellä mainitun Placing Agreementin
perusteella myydä. Yllä kohdassa (A) + (B) on ilmoitettu Solidium Oy:lle
jäljelle jäävä omistus osakemyynnin jälkeen olettaen, että kaikki kohdassa (B)
mainitut osakkeet myydään.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen
osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä
44 108 252 ääntä.


Vantaalla 25. päivänä marraskuuta 2010


Tikkurila Oyj
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Susanna Aaltonen

Lisätietoja:

CFO Jukka Havia
Matkapuhelin 050 355 3757,jukka.havia@tikkurila.com

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Susanna Aaltonen
Matkapuhelin 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com


Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com