content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurila Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote 25.11.2010 klo 09.50
25.11.2010
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 25.11.2010 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Solidium Oy:ltä (y-tunnus
2245475-9).

Solidium Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on alittanut 1/10 (10 %)
ja 1/20 (5 %) rajan, ja Solidium Oy:n tämänhetkinen omistus Tikkurila Oyj:n
osakkeista on 0 %. Rajojen alitukset perustuvat Solidium Oy:n
24.11.2010 antamaan sopimusilmoitukseen ja 25.11.2010 tehtyihin osakekauppoihin.

Solidium Oy:n omistus Tikkurila Oyj:n osakkeista oli 24.11.2010 yhteensä
6 474 021 osaketta, mikä vastasi 14,68 % Tikkurila Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen
osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä
44 108 252 ääntä.

Vantaalla 25. päivänä marraskuuta 2010

Tikkurila Oyj
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Susanna Aaltonen

Lisätietoja:

CFO Jukka Havia
Matkapuhelin 050 355 3757,jukka.havia@tikkurila.com

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Susanna Aaltonen
Matkapuhelin 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com


Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com