content-header-image
Pörssitiedotteet

Prudentialin omistusosuus Tikkurilassa laski 4,92 prosenttiin (Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus)

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
29.8.2012 klo 10.00
29.08.2012
Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 28.8.2012 vastaanottanut
arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Prudential plc:ltä.

Prudential plc:n ja sen tytäryhtiöiden (M&G Investment Management Limited, M&G
Group Limited ja M&G Limited) omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on
alittanut 1/20 (5 %) rajan 24.8.2012 tehdyillä osakekaupoilla. Näiden kauppojen
jälkeen Prudential plc:n ja sen tytäryhtiöiden omistus Tikkurila Oyj:ssä on
yhteensä 2 168 414 osaketta, mikä vastaa 4,92 prosenttia Tikkurila Oyj:n
osakkeista. Ilmoituksen mukaan Prudential plc:n ja sen tytäryhtiöiden omistamien
osakkeiden tuottama ääniosuus on 1 995 280 ääntä, mikä vastaa 4,52 prosenttia
Tikkurila Oyj:n äänimäärästä.

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja
siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa
ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen
osake tuottaa yhden äänen.

Tikkurila Oyj
CFO Jukka Havia


Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 533 7932,
minna.avellan@tikkurila.com


Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille
helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen.
Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa
valituissa Itä-Euroopan maissa. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurilagroup.fi