content-header-image

Yhtiökokous 2019


Yhtiökokousmateriaalit>>

Yhtökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset>>

 

Tärkeät päivämäärät 2019

Tikkurila Oyj:n vuoden 2019 yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät

4.2.2019

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *

4.3.2019

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla

4.3.2019

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa

6.3.2019

Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa

8.3.2019

Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)

8.3.2019

Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)

1.4.2019

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

8.4.2019

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

11.4.2019

Yhtiökokous Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e, Helsinki) klo 10.00

11.4.2019

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

15.4.2019

Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä (ensimmäinen erä)

24.4.2019

Ehdotettu osingonmaksupäivä (ensimmäinen erä)

25.4.2019**

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)

28.10.2019

Hallitus päättää toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän

*) Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.


**) Arvioitu ajankohta