Tietosuojaseloste

Version laatimispäivämäärä: 29.3.2017

1. Henkilötietojen käsittelyn menettelytavat Tikkurilassa

Tikkurila on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Tikkurilan yrityssivustojen verkkopalveluiden käytön yhteydessä Tikkurilalle luovutettaviin henkilötietoihin. Käyttämällä yrityssivujamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Tikkurila voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta.


2. Rekisterinpitäjä

Tikkurila Oyj, Y-tunnus 0197067-4 (jäljempänä ”Tikkurila”)

Yhteystiedot:
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa
PL 53, 01301 Vantaa
Puh. 020 191 2000

communications@tikkurila.com


3. Käsitellyt henkilötiedot, tietolähteet ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää rekistereitä, joiden avulla voimme vastata palautteeseen, tiedusteluihin, materiaalitilauksiin ja muihin yhteydenottoihin.

 

Rekistereiden tietosisältönä ovat ne tiedot, jotka henkilöt itse antavat Tikkurilalle sivuston lomakkeiden kautta tai muulla tavalla.

 

Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustojamme ja palveluitamme. Evästeitä käsitellään tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä mainittuihin käyttötarkoituksiin.


4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tikkurila käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tikkurila saattaa siten siirtää henkilötietoja palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa Tikkurila varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.


5. Rekisterien suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tiedosta ei pääsääntöisesti tuoteta manuaalista aineistoa. Jos näin poikkeuksellisesti tehdään, tieto säilytetään Tikkurilan toimipaikoissa suojatuissa tiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Tiedot ovat saatavilla niille Tikkurilan työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Pääsy tietoihin on suojattu salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

 

6. Tietojen tarkastaminen

Voit tarkastaa, mitä itseäsi koskevia tietoja rekisterissä on, tai saada varmistuksen siitä, ettei sinua koskevia tietoja ole tallennettu rekisteriin. Voit lähettää kirjallisen tarkastuspyynnön sivulla olevan palautelomakkeen kautta.


7. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Voit esittää Tikkurilalle, että Tikkurila oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen, itseäsi koskevan henkilötiedon. Voit tehdä korjaamispyynnön sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

 

8. Evästeiden käyttö

Tikkurilan evästekäyttö >>