Tietosuojaseloste

Version laatimispäivämäärä: 6.8.2014

1. Henkilötietojen käsittelyn menettelytavat Tikkurilassa

Tikkurila on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Tikkurilan yrityssivustojen verkkopalveluiden käytön yhteydessä Tikkurilalle luovutettaviin henkilötietoihin. Käyttämällä yrityssivujamme hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Tikkurila voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. 2. Rekisterinpitäjä

Tikkurila Oyj, Y-tunnus 0197067-4 (jäljempänä ”Tikkurila”)

Yhteystiedot:
Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa
PL 53, 01301 Vantaa
Puh. 020 191 2000

communications@tikkurila.com3. Käsitellyt henkilötiedot, tietolähteet ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää rekistereitä, joiden avulla voimme vastata palautteeseen, tiedusteluihin, materiaalitilauksiin ja muihin yhteydenottoihin.

 

Rekistereiden tietosisältönä ovat ne tiedot, jotka henkilöt itse antavat Tikkurilalle sivuston lomakkeiden kautta tai muulla tavalla.

 

Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustojamme ja palveluitamme. Evästeitä käsitellään tässä tietosuojaselosteessa jäljempänä mainittuihin käyttötarkoituksiin.


 

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tikkurila voi luovuttaa tietoja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille, sekä palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille silloin, kun nämä käsittelevät tietoja Tikkurilan lukuun esimerkiksi palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


5. Rekisterien suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Tiedosta ei pääsääntöisesti tuoteta manuaalista aineistoa. Jos näin poikkeuksellisesti tehdään, tieto säilytetään Tikkurilan toimipaikoissa suojatuissa tiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Tiedot ovat saatavilla niille Tikkurilan työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Pääsy tietoihin on suojattu salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

 


6. Tietojen tarkastaminen

Voit tarkastaa, mitä itseäsi koskevia tietoja rekisterissä on, tai saada varmistuksen siitä, ettei sinua koskevia tietoja ole tallennettu rekisteriin. Voit lähettää kirjallisen tarkastuspyynnön sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

 


7. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Voit esittää Tikkurilalle, että Tikkurila oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen, itseäsi koskevan henkilötiedon. Voit tehdä korjaamispyynnön sivulla olevan palautelomakkeen kautta.


 

8. Evästeiden käyttö

Tikkurilan sivuilla käytetään evästeitä eli cookie-toimintoa. Evästeellä tarkoitetaan pientä, käyttäjän tietokoneelle lähetettävää ja siellä säilyvää tiedostoa, jonka avulla internetsivut tunnistavat sivulla usein vierailevat kävijät. Tämän lisäksi evästeet helpottavat kävijöiden pääsyä sivuille sekä mahdollistavat yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä ja sivustoilla vierailun analysoinnin, mikä auttaa Tikkurilaa parantamaan sivujen sisältöä ja käytettävyyttä. Evästeet eivät vahingoita sivuilla käyneiden vierailijoiden tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään siten, että voimme tarjoa kävijöille kunkin tarpeita vastaavia tietoja ja palveluita.


Evästeiden avulla voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite;
  • sivustolla vierailun kellonaika;
  • vieraillut sivut ja niillä vietetty aika;
  • selaintyyppi, päätelaitteen käyttöjärjestelmä;
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivustolla vierailun jälkeen; ja
  • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on siirtynyt sivustolle

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi, kun vierailet sivustollamme.


Voit halutessasi itse hallinnoida, suostutko evästeiden käyttöön. Jos et halua Tikkurilan saavan edellä mainittuja tietoja evästetoiminnon avulla, voit kytkeä toiminnon pois. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin sivujen ja niillä tarjottavien palveluiden häiriöttömälle toimimiselle.


Kun vierailet Tikkurilan www-sivuilla ja käyttöasetuksesi sallivat evästeiden käytön, tämä katsotaan nimenomaiseksi suostumukseksi Tikkurilan evästeiden käytölle.


Tikkurilan evästekäyttö >>