content-header-image

Ympäristömerkit

Rakentamisella on merkittävä rooli ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Kestävä kehitys, vastuullisuus ja ympäristövaikutukset ovatkin nousseet rakentamisessa keskeiseen rooliin. Vaikka maalien ympäristövaikutus on kokonaisuudessaan suhteellisen pieni, pyrimme systemaattisesti vähentämään haitallisten ja fossiilisten aineiden osuutta – suojaavia ominaisuuksia heikentämättä tai pintojen suojaamiseen tarvittavaa maalia lisäämättä – ja kehitämme tuotteita vakiintuneiden standardien ja ohjeiden mukaisesti. 

Ympäristömerkit helpottavat tuotteiden vastuullisessa valinnassa. Tikkurilalla on yli 350 ympäristömerkittyä tuotetta, joille on myönnetty joko kansainvälinen tai kansallinen ympäristömerkki, allergiatunnus tai M1-luokitus:

EU-ympäristömerkki on Euroopan unionin yhteinen ympäristömerkki. Se osoittaa, että tuote tai palvelu on ympäristöystävällinen ja korkealaatuinen: tuote on esimerkiksi valmistettu energiaa ja vettä säästäen, jätteen määrää minimoiden sekä uusiutumattomia luonnonvaroja säästäen. 

Vuonna 1997 Tikkurilan vesiohenteinen Jokeri sai ensimmäisenä suomalaisena maalina EU-ympäristömerkin. Vuonna 1996 ruotsalaiselle Alcro-maalimerkille myönnettiin ensimmäinen EU-ympäristömerkki.

Image removed.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki on virallinen ympäristömerkki Pohjoismaissa. Se neuvoo kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällisempiä tuotteita sekä kannustaa valmistajia ja palveluntarjoajia niiden tuottamiseen. Pohjoismaisella ympäristömerkillä varustetut maalit täyttävät tiukat ympäristö- ja laatuvaatimukset tuotteen koko elinkaaren läpi. Maalista on toimitettava viranomaiselle täydellinen resepti sekä kaikki tiedot raaka-aineista. 

Vuonna 2006 Ruotsin Tikkurila oli ensimmäinen ruotsalainen yritys, jonka sisustusmaalituotteelle myönnettiin Joutsen-ympäristömerkki, ja vuonna 2009 saimme ensimmäisen merkin ulkomaalillemme. Suomessa ensimmäiset sisämaalimme, joille myönnettiin Joutsenmerkit, olivat Jokeri ja Remontti-Ässä vuonna 2011.

Image removed.

Allergiatunnus auttaa asiakkaita valitsemaan tuotteita, jotka eivät tavallisesti ärsytä tai herkistä ihoa tai aiheuta hengitysoireita. Tunnus myönnetään tuotteille, jotka täyttävät tiukat tuotekohtaiset vaatimukset eivätkä sisällä hajusteita tai muita ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. Tuotteilta vaaditaan yksityiskohtaiset maalireseptit ja tuoteselosteet. Liuotinvapaa Remontti-Ässä on ensimmäinen suomalainen maali, jolle on myönnetty oikeus käyttää Astmatunnusta.

Image removed.

Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, kuten maalit, voidaan luokitella ilmapäästöjen mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys on julkaissut hyvän sisäilman rakennusmateriaaliluokituksen, joka jakaa tuotteet kolmeen luokkaan (M1, M2, M3). 

M1-sertifiointi myönnetään vain materiaaleille, joiden päästöt huoneilmaan ovat hyvin pienet, kun taas M3-luokkaan kuuluvat materiaalit tuottavat eniten päästöjä. 

Suomen Rakennustietosäätiö myöntää M1-sertifikaatteja tuotteille, jotka valtuutettu testauslaboratorio on tarkastanut ja joille on tehty aistinvarainen arviointi. Monet Tikkurilan tuotteista ovat M1-sertifioituja.

Image removed.