content-header-image

Tuotekehitys

Vastuullisuus on ohjannut Tikkurilan tuotekehitystä alusta alkaen. Vastuullisuus näkyykin jokaisessa tuotekehitysprosessin vaiheessa, mistä johtuen maalien päätyminen tuotekehityksestä myyntiin voi kestää jopa useita vuosia.

Tavoitteemme on varmistaa, että tuotantomme on turvallista ja tuotteemme täyttävät tiukat laatu- ja turvallisuuskriteerit. Kehitämme helppokäyttöisiä, nopeasti levitettäviä ja kestäviä tuotteita, jotka pidentävät pintojen käyttöikää ja mahdollistavat pidemmät huoltomaalausvälit. Olemme sitoutuneet siihen, että tuotteidemme nettoympäristövaikutukset tutkitaan perusteellisesti.

Yksi merkittävimmistä tuotekehityksen työn edistysaskeleista on liuotinohenteisten tuotteiden korvaaminen vesiohenteisilla tuotteilla - säilyttäen samalla tuotteiden suorituskyvyn. 

Ympäristömerkit luovat pitkälti raamit tuotekehitysprosessille: minkälaisia raaka-aineita maali saa sisältää, millaisiin pakkauksiin ne pakataan ja millaisia ohjeita kuluttajille pitää antaa. Kansainvälisen EcoVadis-järjestelmän kautta meillä on mahdollisuus seurata esimerkiksi raaka-ainetoimittajien vastuullisuutta. Tämän avulla olemme pystyneet saamaan paremman kuvan koko toimittajakuntamme vastuullisuudesta ja siitä, mitkä ovat kaikkein kriittisimpiä asioita tuotteen elinkaaressa. 

Tikkurila itse sijoittuu EcoVadiksen kultaiseen luokkaan, mihin vain 5 % kaikista yrityksistä ja 4 % maalialan yrityksistä yltää.

Elinkaarinäkökulma

Olemme sitoutuneet selvittämään perusteellisesti tuotteidemme nettovaikutukset ympäristöön ja keräämään faktoja ja tieteellistä tietoa tuotekehityksessä tehtävien valintojen pohjaksi. Haluamme varmistua siitä, että tuotekehityksemme todella parantaa ympäristötehokkuutta eikä ainoastaan siirrä ympäristövaikutuksia maalattujen pintojen toiseen elinkaarivaiheeseen tai eri ympäristövaikutusluokkien välillä.

Maalatun pinnan elinkaarta tarkastellessa selviää, että itse maalin valmistamista olennaisempaa on se, kuinka hyvin maali suojaa käsiteltävää pintaa. Tikkurila soveltaa elinkaarinäkökulmaa kehittäessään ja arvioidessaan uusia tuotteita ja näkökulmia. Vuonna 2020 otettiin käyttöön työkalu elinkaarianalyysin tekemiseen. Se auttaa sekä tutkimus- ja kehitystyössä että ympäristötuotteita koskevien ilmoitusten (EPD, Environmental Product Declaration) teossa. 

Biopohjaiset sideaineet

Tällä hetkellä tuotekehityksen eturintamassa puhutaan biopohjaisuudesta, jossa osa fossiilipohjaisista sideaineista saadaan korvattua biopohjaisella sideaineella. Esimerkiksi Tikkurilan Harmony Care -sisustusmaalissa 30 % fossiilipohjaisesta sideaineesta on onnistuttu korvaamaan biopohjaisella sideaineella. Biopohjaisen sideaineen valmistuksessa käytetään raakaöljyn sijasta ympäristöystävällisiä raaka-aineita, kuten kasveja, siemeniä sekä erilaisia maatalouden materiaaleja.

Funktionaaliset ratkaisut

Tuotekehityksessä panostetaan nyt myös funktionaalisiin ratkaisuihin. Ne tarjoavat esimerkiksi asiakkaan prosessiin jonkin heidän ympäristövaikutustaan pienentävän ominaisuuden. Tämä tapahtuu esimerkiksi asiakkaan prosessin tehostumisesta johtuvan energiankulutuksen vähennyksen kautta tai pinnan pesujen helpottumisen seurauksena käytettävien pesuaineiden vähennyksen kautta.

Image removed.