content-header-image

Raaka-aineet

Maali koostuu tyypillisesti sideaineesta, pigmentistä, täyteaineesta, ohenteesta ja apuaineista. Tuotekehitys valitsee uuden maalin raaka-aineet käyttötarkoituksen ja tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien mukaan, ja siksi esimerkiksi ulko- ja sisämaaleissa käytetään pääsääntöisesti eri raaka-aineita. Ainesosien sekoitussuhde vaihtelee maalityypistä riippuen.
Tikkurila raw materials

 

Tuotteiden ympäristövaikutuksiin, laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat suuresti Tikkurilan valitsemat raaka-aineet. Merkittävimmät maalien ympäristövaikutuksista syntyvät raaka-aineiden, muun muassa titaanidioksidin ja täyteaineiden, tuotannosta sekä liuoteohenteisten maalien käytöstä ilmaan vapautuvista liuotteista.

Sideaineet

Sideaine pitää maalikalvon koossa ja muodostaa tartunnan maalikalvon ja alustan välille. Sideaine ja sen määrä valitaan haluttujen kuivan maalikalvon ominaisuuksien, kuten sään- ja kulutuksenkeston sekä puhdistettavuuden, perusteella. Sideaineen valinnalla ohjataan myös maalin soveltuvuutta erilaisille alustoille. Yleisimpiä sideainetyyppejä ovat polymeeridispersiot ja öljyt/alkydit. Polymeeridispersiot perustuvat tyypillisesti polyakrylaattiin tai polyvinyyliasetaattiin, öljyt ja alkydit ovat puolestaan kokonaan tai osittain kasviöljypohjaisia.

Pigmentit ja täyteaineet

Pigmentit ovat veteen ja liuotteisiin liukenemattomia aineita, jotka lisätään maaliin ennen kaikkea antamaan maalille haluttu väri ja peittävyys sekä suojaamaan alustaa auringon ultraviolettisäteilyltä. Lisäksi tietyt pigmentit parantavat maalin ruosteenesto-ominaisuuksia. 

Tavallisimpia pigmenttejä ovat valkoinen titaanidioksidi sekä keltaiset, ruskeat, punaiset ja mustat rautaoksidit. Etenkin puhtaissa sinisissä, vihreissä, punaisissa, keltaisissa ja oransseissa  väreissä käytetään synteettisiä orgaanisia pigmenttejä. Tämän päivän pigmentit eivät perustu raskasmetalleihin.

Niitä pigmenttejä, jotka eivät peitä tai värjää, kutsutaan täyteaineiksi. Ne ovat liukenemattomia, hienojakoisia jauheita, joiden avulla saadaan maalille muun muassa toivottu himmeys. Täyteaineet koostuvat jauhetuista mineraaleista, esim. kalkkikivestä, liidusta tai dolomiitista.                

Pigmentit ja täyteaineet valmistetaan uusiutumattomista raaka-aineista. Useimpia niistä saadaan joko louhimalla (titaanidioksidi ja rautadioksidit) tai öljytuotteista. Rautaoksideja valmitetaan yleisesti kierrätetystä rautaromusta.

Titaanidioksidi on tätä nykyä yleisin valkoinen pigmentti. Se on erittäin kestävää ja hyvin peittävää. Titaanidioksidi on sekä terveydellisesti että ympäristöllisesti inerttiä (ei reagoi kemiallisesti muiden aineiden kanssa), ja sitä käytetään mm. hammastahnoissa ja muissa kosmetiikkatuotteissa. Titaanidioksidin valmistuksen ympäristövaikutukset voivat malmin louhinta-  ja käsittelymenetelmästä riippuen vaihdella merkittävästi.              

Vesi ja liuotteet

Vesi ja/tai orgaaniset liuotteet antavat maalille halutun juoksevuuden maalaustyötä varten. Yleisin Tikkurilan valmistamien maalien ohenne ja liuote on vesi.Tämän lisäksi käytetään vesiohenteisissa tuotteissa kalvonmuodostajaa, jolla parannetaan maalikalvon ominaisuuksia. Yleisesti käytetty kalvonmuodostaja on propyleeniglykoli.

Apuaineet

Maaliin lisätään myös erilaisia apuaineita, joiden osuus valmistuskaavassa on hyvin pieni, mutta jotka parantavat merkittävästi esimerkiksi maalin valmistusvaiheen sujuvuutta, maalin säilyvyyttä tai levitysominaisuuksia.