content-header-image

Olennaisuusarviointi tuotannossa

Tuotantolupien ympäristövaatimukset määrittelevät turvallisuuskäytäntöjämme. Ennakoivilla ponnisteluilla ja jatkuvilla parantamistoimilla sekä keskittymällä työ-, kemikaali- ja paloturvallisuuteen pyrimme estämään mahdollisia ympäristövahinkoja. Tuotantolaitoksiamme ylläpidetään ja hallinnoidaan siten, että ne eivät aiheuta turvallisuus- tai ympäristöriskejä tai kohtuutonta haittaa paikallisille asukkaille. Jätteet, jätevedet ja päästöt käsitellään asianmukaisesti paikallisen lainsäädännön, käytäntöjen ja lupien mukaisesti.

Olemme ottaneet käyttöön ulkoisesti sertifioidut laadunhallintajärjestelmät parantamaan tuotantolaitostemme ekotehokkuutta ja varmistamaan säädösten mukaisen toiminnan koko tuotantoketjussamme. Tikkurila valvoo tarkasti ja huolellisesti ympäristövahinkojen potentiaalista riskiä. Valvonta toteutuu sekä sisäisesti että ulkoisesti: viranomaisten, ulkoisten tarkastajien, sisäisten toimintojen ja johtamisjärjestelmän standardivaatimusten avulla.

Maalien sallittujen ainesosien tiukentuvat rajoitukset sekä näiden välittömät ja epäsuorat vaikutukset aiheuttavat riskejä arvoketjussa. Nämä edellyttävät meiltä vankkoja ennakointi- ja turvatoimenpiteitä, mukaan lukien tuoteturvallisuuden hälytysprosesseja ja toimintaohjeita. Asiakkaamme ovat yhä useammin kiinnostuneita tuotteidemme ympäristö- ja turvallisuusmerkinnöistä, joiden säädäntö tiukkenee myös vuosi vuodelta. Siksi kehitämme ja parannamme jatkuvasti maaliemme turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia tinkimättä hyvin tunnetusta laadustamme.

pergola