content-header-image

Elinkaariajattelu

Tikkurilassa käytämme elinkaariajattelua eri maalien ja pinnoitteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tämä kannustaa meitä jatkuvasti optimoimaan pinnoitetun tai maalatun pinnan elinkaaren pituuden. Elinkaariajattelun mukaisesti optimoidut maali- ja pinnoitustuotteet takaavat puun, metallin, kiven ja muiden materiaalien pitkän käyttöiän:

  • optimaalisten tulosten tuottaminen mahdollisimman vähäisellä maalimäärällä
  • raaka-aineilla, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet
  • tinkimättä tuotteen suojaominaisuuksista, kestävyydestä ja peittävyydestä

Tuotteen laatu vaikuttaa sen ympäristövaikutuksiin. Mitä parempia suojaominaisuuksia maalit pinnoille antavat, sitä vähemmän tarvitaan huoltoa ja myös huoltomaalausten väliä saadaan pidennettyä.

Elinkaariajattelun ja ympäristötehokkuuden perinpohjaisen ymmärtämisen avulla voimme kehittää tuotteita, jotka eivät vain siirrä ympäristövaikutuksia arvoketjun eri vaiheiden tai haittaluokitusten välillä, vaan jotka johtavat todellisiin muutoksiin. Pinnoitetun tai maalatun pinnan ympäristöä suojelevan vaikutuksen ymmärtäminen auttaa meitä luomaan tuotteita, joista on aidosti hyötyä ympäristölle.

Lifecycle