content-header-image

Kestävän kehityksen johtaminen

Edistämme vastuullisuutta ja otamme ympäristön sekä taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat huomioon päivittäisessä toiminnassamme, kuin myös strategisessa liiketoiminnan kehittämisessä ja markkina-aseman vahvistamisessa. Strategiamme ja hallituksen määrittämien pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi toimintaamme ohjaavat asiakkaidemme odotukset ja markkinoiden kehitys. Kaikessa tekemisessä pyrimme noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja, lainsäädäntöä sekä yrityksemme arvoja ja sääntöjä.

Tikkurilan yritysvastuun hallinta perustuu organisaation rakenteeseen ja asiantuntijoihin. Vastuullisuusohjelmamme on jaettu arvoketjun mukaan tiimeiksi, jotka kokoontuvat kuukausittain tai neljännesvuosittain. Tikkurilan vastuullisuutta hallinnoivaa kolmea tiimiä – Hankinta, Tuontanto sekä Tuotteet ja Palvelut – tuetaan tarvittaessa myös muiden tiimien kautta. Tikkurilan kestävän kehityksen verkostossa luottamustehtäviä ja vastuurooleja on noin 30 tiimin jäsenellä.

Hallint