content-header-image

Hankintakäytännöt

Ecovadis

Tikkurila pyytää kaikkia toimittajiaan raportoimaan yritysvastuustaan ja vastuullisuuden kehittämisestä Ecovadiksen kautta. EcoVadis on kansainvälinen ja riippumaton arvioija, joka teettää arvioita yritysvastuusta ja tarjoaa alustan yrityksille toimittajien vastuun tehokkaaseen seurantaan. EcoVadis-arvioinnin antama pisteytys vaikuttaa toimittajiemme valintaan.

Tikkurila otti käyttöön EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility) -alustan nykyisten ja potentiaalisten toimittajien arvioimiseksi vuonna 2020. Saimme myös arvion omasta vastuustamme kesällä 2020. EcoVadisin mukaan Tikkurila on toimialansa johtavan 9 %:n joukossa, toisin sanoen tällä hetkellä Tikkurilan vastuullisuustoimintaan pidetään parempana kuin 91 % EcoVadiksen luokittelemista saman alan yrityksistä.

Ecovadis

Politiikat ja periaatteet

Tikkurila seuraa ja arvioi toimittajia säännöllisesti arviointi- ja auditointiprosessien avulla. Vaadimme toimittajia ja yhteistyökumppaneita toimimaan Tikkurilan ‘House Rules’ -sääntöjen mukaisesti ja täyttämään laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Tarkastamme, että toimittajan eettiset ohjeet ovat linjassa Tikkurilan sääntöjen kanssa tai pyydämme heitä ottamaan ne käyttöönsä.

Liiketapaperiaatteet, ”House Rules”

Tikkurila on sitoutunut noudattamaan korkeimpia eettisiin standardeihin ja tukemaan kestävän kehityksen toimintakulttuuria toimittajiensa, jakelijoidensa ja edustajiensa kanssa. Tikkurilan Supplier Code of Conduct -säännöissä esitetään kaikkien toimittajiemme eettisiä periaatteita ja liiketoimintakäytäntöjä koskevat vähimmäisodotukset. Odotamme toimittajiemme toimivan tavalla, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja työehtojen mukaisesti.

Auditointi

Joka vuosi Tikkurila suorittaa myös itse joitakin auditointeja toimittajiensa tuotantolaitoksissa. Auditointien aikana arvioimme toimittajiemme tilaus-, toimitus- ja tuotantoprosesseja, laadunvalvontatoimenpiteitä sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien ja vaikutusten hallintaa.

Auditoinnit