content-header-image

Hankintaketjun hallinta

Hankintaketjussa merkittävimmät vaikutukset niin Tikkurilan liiketoimintaan, sen menestymiseen ja kannattavuuteen kuin sosiaalisen ja ympäristövastuun toteutumiseen on raaka-aine- ja pakkausmateriaalien valmistuksella ja kumppanivalinnoilla sekä toimivalla ja luottamuksellisella yhteistyöllä.
paint

Asetamme korkeat vaatimukset toimittajayhteistyölle ja ostamiimme raaka-aineisiin, tavaroihin ja palveluihin. Pyrimme varmistamaan, että liikekumppanimme toimivat vastuullisesti, liiketapaperiaatteidemme mukaisesti ja täyttävät asettamamme laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. Lisäksi pyrimme tunnistamaan, hallitsemaan ja minimoimaan hankintaketjun ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Teemme yhteistyötä vain toimittajayhteistyötä koskevien periaatteidemme mukaan hyväksyttyjen toimittajien kanssa ja solmimme merkittävämpien toimittajien kanssa konsernitason sopimuksen. Arvoihimme, liiketapaperiaatteisiimme ja vastuullisuusohjelmaamme pohjautuvat toimittajayhteistyötä koskevat periaatteet määrittelevät vaatimuksemme laatuun, turvallisuuteen ja ympäristöön sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyen. Lisäksi niissä käsitellään hankintaa koskevia asioita toimittajien valinnasta ja arvioinnista aina yhteistyön jatkuvaan parantamiseen.

Tikkurila seuraa ja arvioi toimittajayhteistyötä säännöllisesti toimittajien arviointi- ja auditointiprosessien kautta. Auditoinneissa ja arvioinneissa käydään läpi muun muassa toimittajan tilaus-, toimitus- ja tuotantoprosessia, laaduntarkkailun toimenpiteitä, ympäristö- ja turvallisuusasioita sekä toimittajan sosiaalisen vastuun ja eettisen liiketoiminnan, kuten ihmisoikeuksiin ja lahjonnan ja korruption torjuntaan liittyviä käytäntöjä.

Toimittajista lyhyesti

  • Tikkurila-konsernilla on noin 500 paikallista ja kansainvälistä raaka-aine- ja pakkausmateriaalitoimittajaa.
  • Yli 90 %:ia Tikkurilan EU-alueella toimivien yksiköiden raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista tulee EU-alueelta.
  • Venäjällä reilut 60 %:ia raaka-aineista ja pakkausmateriaaleista ostetaan paikallisilta toimittajilta.

Toimittajayhteistyöstä lyhyesti

  • Vuoden 2018 loppuun mennessä, 45 (43) %:ia Tikkurilan raaka-aine- ja pakkausmateriaaliostoista on katettu konsernitason sopimuksella.
  • Vuosien 2013–2018 aikana olemme auditoineet 47 toimittajaa.