content-header-image

Vastuulliset tuotteet ja palvelut

Tikkurila tarjoaa turvallisia ja korkealaatuisia maaleja ja pinnoitteita kuluttajille, ammattilaisille ja teolliseen käyttöön. Tuotevalikoimaamme kuuluvat sisä- ja ulkomaalit, lakat ja tehostemaalit sisäkäyttöön sekä puu-, mineraali- ja metallipintojen maalit ulkokäyttöön. Tuotteidemme lisäksi tarjoamme myös monia maalaamiseen liittyviä palveluita.

Olemme keskittyneet tarjoamaan premium-tuotemerkkejä asiakkaillemme. Tuotevalikoimaamme kuuluu 11 tuotemerkkiä ja yli 1 500 tuotetta. 

Vastuullisuus on keskeinen osa tuotteidemme arvolupausta. Valmistamamme maalit ovat laadukkaita ja kestävät maalatuilla pinnoilla pitkään. Tikkurilan maalit ja pinnoitteet on aina käyttötarkoitusta varten optimoituja.

Tuotteiden suojausominaisuudet auttavat pidentämään pintamateriaalien käyttöikää. Tarjoamalla parhaan mahdollisen suojan, kestävyyden ja peittävyyden pinnoille pystymme vähentämään rakennusten ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Lisäksi autamme asiakkaitamme valitsemaan oikeanlaisen tuotteen ja käsittelytavan.

Valikoimassamme on yli 350 ympäristömerkittyä tuotetta, mukaan lukien kansainväliset ja paikalliset ympäristömerkit, allergia- tai astmatodistustunnukset sekä M1-rakennusluokitus. 

Käyttötarkoituksen perusteella määritetään tarvittavat ominaisuudet, joiden puolesta valikoidaan maalin valmistuskaavan ainesosat.
 

Tavoitteet

A Colourful Tomorrow on Tikkurilan kestävän kehityksen ohjelma, jonka avulla vastuullisuustoimiamme kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Ohjelmassa määritellään myös vastuullisuuden tavoitteet ja mittarit.

Tavoitteenamme tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä on vahvistaa Tikkurilan asemaa ympäristömerkittyjen ja vesiohenteisten maalien osalta. Haluamme olla halutuin maalintuottaja vihreään rakentamiseen.

Tuotteiden ja palveluiden vastuullisuus - tavoitteet

Vesiohenteiset maalit

Tikkurila on edelläkävijä ympäristöystävällisten vesiohenteisten maalien kehittäjänä. Niiden osuus on jo 89,5 % myydyistä kauppa- ja rakennusmaaleista. Kykymme käyttää vettä ohenteena liuottimien sijaan niin, ettei maalin tai pinnoitteen vaadittu suoritustaso laske, on laajamittaisen, vuosia kestäneen tuotekehityksemme tulosta. 

Haluamme tehdä jatkossa myös yhä kestävämpiä tuotteita, joka tarkoittaa muun muassa vesiohenteisten maalien tuotannon kasvattamista entisestään. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä 99 % Euroopassa myytävistä sisustusmaaleistamme on vesiohenteisia. Tavoite koskee kauppa- ja rakennusmaaleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. 

Vesiohenteisissa maaleissa on ympäristöystävällisyyden lisäksi myös muita etuja: ne ovat miedon hajuisia, kestävät pidempään, kuivuvat nopeammin, peittävät paremmin ja ovat puhdistettavissa ilman kemikaaleja. 

Vesiohenteisen maalin vähäpäästöisyyden takia sisäilman laatu säilyy parempana ja allergiariskit ovat selvästi pienempiä, sillä vesiohenteisista maaleista haihtuu ilmaan pääasiassa vain vettä. Vesiohenteisen maalin pinta säilyttää myös kiiltonsa ja värinsä pidempään. 

Osuus myynnistä

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus ja laatu ovat Tikkurilan toiminnan kulmakiviä. Ohjeistamme niin henkilöstöämme kuin myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tuotteiden turvallisessa ja kestävässä käytössä – maalit ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti.

Tutkimme ja analysoimme järjestelmällisesti tuotteissamme käytettyjen raaka-aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia. Tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan maalin käyttöturvallisuustiedotteessa ja tuotemerkinnöissä.

Kemianteollisuutta säännellään tiukasti. Tiukat ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset sekä uudistuva lainsäädäntö asettavat tuotteillemme uusia vaatimuksia. Tämä on lisännyt Tikkurilan vastuuta tiedottaa kuluttajille tuotteiden terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista. Olemme aktiivisesti mukana maaliteollisuuden yhdistysten toiminnassa niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Alla listatut kansainväliset määräykset säätelevät muun muassa maalin tuotantoa, tuoteturvallisuutta sekä maalin käsittelyä ja markkinointia:

  • REACH-asetus
  • CLP-asetus
  • VOC-direktiivit
  • Biosidiasetus 

Sävyttäminen

Maaleihin saadaan tietty väri sävyttämällä. Suuri osa kuluttajien ja ammattilaisten käyttämistä maaleista sävytetään liikkeessä jälleenmyyjän toimesta. Maalien sävyttäminen tuo useita etuja kaupalle, kuluttajalle ja Tikkurilalle, mutta myös ympäristölle.

Sävytys on taloudellinen ja ekologinen tapa tuottaa tuhansia värejä jälleenmyyjien myyntivalikoimaan. Jokainen väri sekoitetaan myymälässä asiakkaiden toiveiden mukaan, joten sävytysjärjestelmä eliminoi valmiiksi sekoitettujen värien liikatuotantoa.

Sävytys tuo myös selkeitä logistisia etuja valmiiden sekoitettujen värien tuottamiseen verrattuna. Tikkurilan tuotantoprosessia on virtaviivaistettu keskittymällä valkoisten ja kirkkaiden maalien tuotantoon, jolloin myös maalipurkkien määrä voidaan optimoida sekä Tikkurilan että jälleenmyyjämme varastotilanteeseen. 

Sävytys antaa meille myös mahdollisuuden reagoida nopeammin asiakkaiden toiveisiin, kuten uusien trendivärien kysyntään. 

Voit lukea täältä enemmän tuotekehityksestämme, tuotteissa käytetyistä raaka-aineista ja ympäristömerkeistä sekä neuvonnastamme. Vielä kattavammin yritysvastuustamme voit lukea Yritysvastuuraportistamme.