content-header-image

Vastuullinen tuotanto

Tikkurilalla on 7 tuotantolaitosta 6 maassa. Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaaleja valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa sekä Kazakstanissa. Puu- ja metalliteollisuuden maaleja valmistetaan Suomessa sekä Puolassa ja Venäjällä.  Maalintuotannon suurimmat ympäristövaikutukset tulevat veden ja energian kulutuksesta, jätteistä sekä päästöistä ilmaan.

Tavoitteet

A Colourful Tomorrow on Tikkurilan kestävän kehityksen ohjelma, jonka avulla vastuullisuustoimiamme kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Ohjelmassa määritellään myös vastuullisuuden tavoitteet ja mittarit.
 
Tuotannossa keskitymme työturvallisuuteen, vesitehokkuuteen ja jätteiden vähentämiseen.

Hallintajärjestelmät

Tikkurila käyttää kansainvälisiä laadunhallintastandardeja, kuten ISO 14001 ympäristöasioiden hallinnassa, ISO 45001 tai OHSAS 18001 työterveyden ja -turvallisuuden saralla sekä ISO 9001 laadunhallinnassa. Ulkoinen sertifiointi kertoo sitoutumisesta laadun, turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arviointiin ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Näet ajantasaisen listan tuotantolaitosten sertifikaateista täältä.

Tuotantolaitostemme ympäristöluvat ohjaavat toimintaamme. Toimimme ennakoivasti parantaen jatkuvasti toimintaamme ja keskittyen erityisesti työ-, kemikaali- ja paloturvallisuuteen mahdollisten ympäristövahinkojen estämiseksi. Ympäristövahinkoihin liittyvät riskit arvioidaan kattavasti ylläpitämällä jatkuvaa seurantaa sekä sisäisesti että yhteistyössä viranomaisten ja ulkopuolisten tarkastajien kanssa.

Vesi

Vesi on Tikkurilan maalien merkittävin yksittäinen raaka-aine. Vesiohenteisten tuotteiden osuus koko tuotannosta on jo noin 80 %.

Käyttövesi on pääosin peräisin kunnallisesta paikallisesta vedenjakelusta. Käytetystä vedestä noin puolet menee suoraan lopputuotteisiin. 

Tavoitteenamme on vähentää sekä käyttöveden että jäteveden määrää. 

Tuotannossa vettä käytetään lopputuotteiden ohella myös jäähdytykseen ja laitteiden puhdistamiseen. Käytämme osan puhdistusvedestä uudelleen maalinvalmistuksessa, silloin kun tämä ei heikennä maalin laatua tai ominaisuuksia. 

Vain alle 10 % käyttövedestämme päätyy jätevedeksi. Käsittelemätöntä jätevettä ei koskaan päästetä ympäristöön, vaan se käsitellään joko Tikkurilan omassa vedenkäsittelylaitoksessa (käytössä Puolassa) tai ulkopuolisella taholla. Esimerkiksi Vantaan tehtaalla vesi käsitellään ja siitä poistetaan kiintoaineet ennen jätteenkäsittelijälle siirtämistä.

Energia

Maalintuotanto ei ole kovin energiaintensiivistä. Energiaa tarvitaan raaka-aineiden ja tuotteiden sekoittamiseen, jauhamiseen ja kuljettamiseen sekä tukijärjestelmien ja työkalujen käyttöön. Suuri osa energiankäytöstä kohdistuu rakennusten lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.

Tikkurila seuraa ja arvioi säännöllisesti energiankulutustaan ​​ja toteuttaa hankkeita energiankäytön optimoimiseksi ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Suosimme uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi Ruotsin tuotantolaitoksemme on toiminut kokonaan uusiutuvalla energialla vuodesta 2012 lähtien. Vantaan tuotantolaitoksessa siirryttiin sähkön ja lämmön osalta uusiutuvan energian käyttöön vuonna 2021. Myös Puolassa ja Venäjällä valmistelemme vihreän energian tavoitteita. Fossiilivapaiden energialähteiden saatavuus aiheuttaa kuitenkin haasteita joissakin maissa.

Jätteet

Tuotannossa syntyy erityyppisiä jätteitä: vesiohenteisen maalintuotannon puhdistusvedestä poistetut kiinteät kuona-aineet, vanhentuneet tai käytöstä poistuneet raaka-aineet, poistuvat ja laadultaan myyntikelvottomat tuotteet, maalijätteet ja -jäämät sekä pakkausjätteet. 

Vähennämme määrätietoisesti tuotettua jätettä, jotta mitään jätettä ei päätyisi kaatopaikalle. Kierrätämme jätteet mahdollisimman tarkasti ja vastuullisesti. Vuonna 2021 tuotantojätteen kierrätysprosentti oli 96,9. Mahdollisimman usein hyödynnämme ylijäämiä uudelleen maalintuotannon prosesseissa, varmistaen kuitenkin, että sen käyttö ei heikennä tuotteidemme laatua. Esimerkiksi osa laitteiden pesuvedestä saadaan hyödynnettyä ja käytettyä uudelleen maalin valmistukseen.

jätteen hyötykäyttö

VOC-päästöt

Liuotinohenteisten maalien valmistusprosessista vapautuu jonkin verran raaka-aineiden sisältämiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka tunnetaan nimellä VOC (Volatile Organic Compounds). Tikkurilassa näitä päästöjä on pystytty vähentämään merkittävästi panostamalla nimenomaan vesiohenteisten tuotteiden valmistukseen liuotinpohjaisten tuotteiden sijaan. 

Vantaan laitoksellamme VOC-päästöt otetaan talteen ja poltetaan. Tämä lisää hiilidioksidipäästöjä, mutta ei merkittävissä määrin.

Tuotannon päästöt


Turvallisuus

Tikkurila haluaa olla turvallinen työpaikka kaikille: työntekijöillemme, tavarantoimittajillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme. Työskentelemme määrätietoisesti työtapaturmien vähentämiseksi, ja tavoitteena on luonnollisesti nolla tapaturmaa. Vuonna 2020 tapaturmien taajuus oli 4,5 (LTIF). Lue lisää työturvallisuudesta Henkilöstövastuu-osiosta.
 
Lisää tuotantomme vastuullisuudesta voit lukea Vastuullisuusraportista.