content-header-image

Vastuullinen hankinta

Tikkurilan hankinnan tavoitteena on varmistaa, että ostetut materiaalit ja palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja hankittu vastuullisilta toimittajilta. 

Tikkurilalle tärkeitä tuotannontekijöitä ovat raaka-aineet, vesi, energia sekä erilaiset palvelut. Tuotantomateriaalit, jotka kattoivat vuonna 2021 noin 71 % ostoista, sisältävät esimerkiksi maalien täyteaineita, sideaineita, pigmenttejä, liuottimia, lisäaineita sekä pakkausmateriaaleja, jotka ovat pääasiassa metallia, muovia ja pahvia.
 

Tavoitteet

A Colourful Tomorrow on Tikkurilan kestävän kehityksen ohjelma, jonka avulla vastuullisuustoimiamme kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Ohjelmassa määritellään myös vastuullisuuden tavoitteet ja mittarit.

Hankinnan päätavoitteita ovat kestävä toimitusketju, ilmastonmuutosta hillitseviin tekijöihin vaikuttaminen ja kierrätettävät pakkausmateriaalit.

Hankinnan vastuullisuus -  tavoitteet

House rules

Tikkurila tekee yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka täyttävät toimittajia koskevat kriteerit ja yhteistyöperiaatteet. Vaadimme toimittajia ja yhteistyökumppaneita toimimaan Tikkurilan ‘House Rules’-sääntöjen mukaisesti ja täyttämään laatu-, turvallisuus-, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun vaatimukset. 

Supplier code of conduct

Tikkurila on sitoutunut noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja ja tukemaan kestävän kehityksen toimintakulttuuria toimittajiensa, jakelijoidensa ja edustajiensa kanssa. 

Tikkurilan Supplier Code of Conduct -säännöissä esitetään kaikkien toimittajiemme eettisiä periaatteita ja liiketoimintakäytäntöjä koskevat vähimmäisodotukset. Odotamme toimittajiemme toimivan tavalla, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän perusperiaatteiden ja työehtojen mukaisesti.

Auditoinnit

Tikkurila valvoo toimittajia omien arviointi- ja tarkastusprosessien avulla. Koronavirustilanteen vuoksi toimittajien tuotantoyksiköiden auditointeja on jouduttu muuttamaan etäarvioinneiksi. Arviointien tuloksena teemme CSR-liitännäisiä toimenpidepyyntöjä toimittajille.
 

tarkastusten määrä

EcoVadis

Tikkurila pyytää nykyisiä ja potentiaalisia toimittajiaan raportoimaan yritysvastuustaan ja vastuullisuuden kehittämisestä EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility) -alustan kautta. EcoVadis-arvioinnin antama pisteytys vaikuttaa toimittajiemme valintaan. Vuonna 2021 83 % hankinnoista tuli vastuullisuusarvioiduilta yrityksiltä.

Tikkurilan oma vastuullisuus saavutti syyskuussa 2021 EcoVadiksen "Gold" luokituksen eli pääsimme kultaluokkaan. Siihen yltää vain 5 % kaikista yrityksistä ja 4 % maalialan yrityksistä.

Pakkauksia kierrätysmateriaaleista

Tikkurila käyttää tuotteissaan ensisijaisesti metalli- ja muovipakkauksia. 

Metallipakkausten kustannus on korkeampi, mutta metalleilla on EU:ssa korkea kierrätysaste, ja pakkaus voidaan kierrättää materiaalin ominaisuuksia heikentämättä. Muovinen pakkaus taas on kevyt, jolloin kuljetusten päästöt laskevat.

Tavoitteenamme on vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia, esimerkiksi hyödyntämällä entistä enemmän kierrätettyä muovia pakkausten raaka-aineena. Arvioimme myös mahdollisuuksia valmistaa pakkauksia vaihtoehtoisista komposiittimateriaaleista, kuten biokomposiittimateriaaleista.
 

Lisää hankintamme vastuullisuudestamme voit lukea Vastuullisuusraportista.

ec2