content-header-image

Lähestymistapamme vastuullisuuteen

Vuosikymmenien ajan Tikkurila on kehittänyt ja edistänyt korkealaatuisia, käyttäjäystävällisiä ja niin ihmisille kuin ympäristöllekin turvallisia pintakäsittelyratkaisuja. Tuotekehityksessä, raaka-aineissa, tuotannossa ja niiden kautta lopputuotteissa kestävä kehitys ohjaa kaikkea tekemistämme. Asiakkaillemme se merkitsee viisasta valintaa – kestäviä ja kauniita pintoja vastuullisesti tehtynä.

Kestävän kehityksen ohjelma

Tikkurilan vastuullisuustoimia kehitetään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti A Colourful Tomorrow –kestävän kehityksen ohjelman puitteissa. Siinä on määritelty vastuullisuustyön lupaukset ja tavoitteet kolmelle keskeiselle osa-alueelle: vastuullinen hankinta, ympäristötehokas tuotanto ja kestävät tuotteet.

Arvioimme vastuullisuusohjelman edistymistä mittaamalla tavoitteitamme KPI-tulosindikaattoreiden avulla. 

Liiketapaperiaatteet

Tikkurilan vastuullisuutta ohjaavat myös Tikkurilan House Rules -liiketapaperiaatteet. Lisäksi olemme laatineet Supplier Code of Conduct -periaatteet, joissa kerrotaan tarkemmin, millaisia eettisiä ja vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia asetamme toimittajillemme ja alihankkijoillemme. 

Vastuullista toimintaa tukevat myös sertifikaattimme. Ne varmistavat, että Tikkurilan johtamistavat, prosessit ja käytännöt ovat kansainvälisten laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaisia, ja että niitä kehitetään systemaattisesti. 

Sitoumukset

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme valinneet seuraavat neljä painopistettä:

  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Vastuullista kuluttamista ja tuottamista
  • Ilmastotekoja

 
Tikkurila on Green Building Council Finland ry:n jäsen ja sitoutunut kansainvälisen Green Building Councilin päämääriin, joilla kehitetään kiinteistö- ja rakennusalan ekologisuutta. Tikkurila tarjoaakin LEED-, BREEAM-, WELL- ja RTS-ympäristöluokituksiin kriteerit täyttäviä tuotteita, palveluita ja kokonaisratkaisuja. Meillä on yli 350 ekomerkittyä tuotetta

Olemme myös FIBS-yritysvastuuverkoston jäsen.

Raportointi

Julkaisemme vuosittain Yritysvastuuraportin. Tuorein raportti on julkaistu maaliskuussa 2021. Raportti on laadittu soveltuvin osin GRI-standardien mukaan, ja se sisältää muun muassa GRI-sisältöindeksin. 

CDP-tuloksissa saavutimme vuonna 2021 arvosanan D. 

Raportoimme yritysvastuustamme ja vastuullisuuden kehittämisestämme EcoVadis CSR (Corporate Social Responsibility) -alustan kautta. Saavutimme siinä Gold-tason syyskuussa 2021. Siihen yltää vain 5 % kaikista yrityksistä ja 4 % maalialan yrityksistä.

Johtaminen

Tikkurilan vastuullisuutta johdetaan ja toteutetaan ohjausryhmän, johtoryhmän ja työryhmien kautta. Ryhmien jäsenten lisäksi työhön osallistuu yhtiön muita asiantuntijoita esimerkiksi teollisesta- ja ammattilaismyynnistä, tuotannosta sekä tuotekehityksestä. 

Kestävän kehityksen ohjausryhmä

Kestävän kehityksen ohjausryhmä hyväksyy ja priorisoi vastuullisuustavoitteet sekä määrittää budjetin ja strategiset suunnitelmat.

Jäsenet: toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet seuraavista toiminnoista: liiketoiminnan muutosohjelmat, tuotanto, henkilöstö, hankinta, myynti, markkinointi & portfolio.

Kestävän kehityksen johtoryhmä

Kestävän kehityksen johtoryhmä laatii A Colourful Tomorrow – kestävän kehityksen ohjelman etenemissuunnitelman sekä määrittelee työryhmien ja toimintojen kestävän kehityksen roolit ja vastuut. Se seuraa edistymistä tavoitteita kohti ja toimii yhteisenä foorumina tiedon jaossa sekä osaamisen ja ymmärryksen jakamisessa.

Jäsenet: vastuullisuusjohtaja (puheenjohtaja), kestävän kehityksen työryhmien puheenjohtajat (hankinta, tuotanto, tutkimus & kehitys), viestintä, lakiasiat, talous, henkilöstö, myynti.

Kestävän kehityksen työryhmät

Kestävän kehityksen työryhmät hoitavat juoksevat tehtävät kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti. Ne vastaavat myös yksityiskohtaisten suunnitelmien ylläpitämisestä ja projekteista.

Työryhmät: hankinnan kestävä kehitys, tuotannon kestävä kehitys ja tuotteiden vastuullisuus.
 

Lisää vastuullisuudestamme voit lukea Vastuullisuusraportista.
 


Vastuullisuus Tikkurilassa