content-header-image

Kestävät ratkaisut

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisille asiakkaille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Kattavaan tuotevalikoimaan kuuluu pintakäsittelyratkaisuja ulko- ja sisäpinnoille sekä maaleja ja pinnoitteita metalli- ja puuteollisuuden tarpeisiin.
Tikkurila for more durable surfaces

 

Jo vuosikymmenien ajan olemme tehneet tinkimätöntä työtä ympäristön hyväksi. Meille on kunnia-asia olla turvallisen maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä. 

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja valitsemme korkealaatuiset raaka-aineet tarkkaan. Meille ei riitä, että tuotteemme täyttävät ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten minimitason vaan haluamme aktiivisesti tutkia ja kehittää yhä turvallisempia tuotteita niin terveyden kuin ympäristön kannalta.

Kestävä on ekologinen

Tikkurilalle ympäristöystävällisyys tarkoittaa muun muassa korkeaa laatua ja maalatun pinnan pitkää ikää. Tuotteiden laatu näkyy parempana kestävyytenä ja takaa pintojen pidemmät huoltomaalausvälit. Näin vähennämme maalaamisesta aiheutuvaa ympäristövaikutusta.

Vesiohenteinen on ympäristön ystävä

Meille ympäristöystävällisyys maaleja valmistavana yrityksenä tarkoittaa myös mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien vesiohenteisten tuotteiden kehitystä sekä niiden käytön edistämistä.

Vähäpäästöiset, vesiohenteiset maalimme on valmistettu korkealaatuisista raaka-aineista ja tuotteiden ominaisuudet varmistetaan perusteellisten kenttäkokeiden ja laboratoriotestien avulla.

Suurin osa Tikkurilan maaleista on vesiohenteisia. Tavoitteenamme on kuluttajille ja ammattilaisille suunnattujen sisämaalien osalta saavuttaa vuoteen 2020 mennessä sataprosenttisesti vesiohenteinen tuotevalikoima EU-maissa. Vuonna 2017 vesiohenteisten sisämaalien osuus myynnistä EU-maissa oli 98,9 (98,7) prosenttia. 

3 SYYTÄ VALITA VESIOHENTEINEN MAALI

1. Vähäpäästöisyys ja parempi sisäilma

Vesiohenteisten tuotteiden ohenne on nimensä mukaisesti vesi. Vesi on turvallisin vaihtoehto niin ympäristön kuin maalarinkin kannalta. Erityisesti maalausvaiheessa vesiohenteisen maalin ympäristövaikutukset ovat liuoteohenteista maalia pienemmät. Vähäpäästöisyyden ansiosta myös sisäilman laatu säilyy parempana ja allergiariskit  pienempänä.

2. Kestävät pinnat

Tikkurilan vesiohenteiset tuotteet ovat tutkitusti korkealaatuisia ja kestäviä. Ohjeiden mukaan käytettäessä huoltomaalausvälit ovat pitkät. Muistathan myös, että liuoteohenteisella tuotteella maalatun pinnan voi huoltomaalata vesiohenteisella tuotteella.

3. Helppo ja turvallinen käyttää

Vesiohenteinen tuote kuivuu nopeasti. Ne ovat myös terveydelle parempia, koska niistä haihtuu ilmaan pääasiassa vain vettä. Hajuttomuus ja lyhyt kuivumisaika helpottavat käyttöä. Tutustu tuotteiden etiketin tietoihin ennen maalauspuuhiin ryhtymistä.

Water-borne products

 

84% myydyistä kauppa- ja rakennusmaaleista oli vesiohenteisia (2020)

Over 300 eco-labeled products

300+ ekomerkittyä tuotetta*

* tuotteet, joille on myönnetty kansainvälinen tai kansallinen ekomerkki, allergia- ja astamatunnus tai M1-luokitus (2020)

Erilaiset maalityypit

Maalituotteiden tärkein tehtävä on suojata ja kaunistaa. Laadukkaalla ja oikein valitulla maalilla voidaan ratkaisevasti vähentää maalatun pinnan huoltotarvetta ja pidentää kohteen, rakenteen tai rakennuksen käyttöikää. 

Tikkurila valmistaa maaleja moniin eri käyttötarkoituksiin. Halutuista ominaisuuksista riippuen myös valmistuksessa käytettävien komponenttien välillä on suuria eroja. Tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin vaikuttavat suuresti Tikkurilan valitsemat raaka-aineet. Tikkurilan tuotekehitys etsii jatkuvasti teknisesti toimivia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia raaka-aineita tiiviissä yhteistyössä Tikkurilan ostotoiminnan ja raaka-ainetoimittajien kanssa. 

Hengittäviä pintoja

Sisäseinämaalimme ovat hengittäviä eli niiden vesihöyrynläpäisevyys on hyvä. Tikkurilan ulkomaalit on optimoitu toimimaan niin, että ne toisaalta suojaavat pintaa säärasitukselta ja suoralta vesisateelta, mutta myös päästävät vesihöyryn lävitseen.

Oikea tuote erilaisille pinnoille

Eri alustat, kuten puu, betoni tai metalli, edellyttävät maalilta erilaisia ominaisuuksia. Maali suojaa alustamateriaalia sään vaikutuksilta ja mekaanisilta rasituksilta. Sisä- ja ulkokäytössä maaleilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. 

Ulkokäytössä maalia rasittavat muun muassa auringonvalo, kosteuden vaihtelut sekä home- ja sinistäjäsienet. Ulkomaaleilta vaaditaan suojaavuutta ja kestävyyttä. Ulkomaaleissa käytetään usein aineita, jotka suojaavat maalikalvoa homeelta ja levältä.  

Sisäpintoja rasittavat ensi sijassa mekaaninen kulutus, esimerkiksi hankaus ja kolhut, sekä puhdistusaineet ja muut aineet, kuten rasva. Sisätiloissa maaleilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta sekä kulutuksen ja hankauksen kestoa.

Maalin pakkaaminen

Tikkurila haluaa jatkuvasti minimoida toimintojensa ja tuotteidensa ympäristövaikutusta, pakkausmateriaalit mukaan lukien. Tikkurilan tuotteet pakataan toimintamaasta ja tuoteryhmästä riippuen joko metalli- tai muovipurkkeihin tai isompiin säiliöihin. Metallipurkin etuihin kuuluu muun muassa hyvä käytettävyys sävytyksessä, kestävyys ja käsiteltävyys kuljetuksessa. Muovinen purkki puolestaan on kevyt ja helppokäyttöinen. 

Tärkeimpiä kriteereitä pakkausmateriaalia valittaessa ovat purkin laatu, kestävyys ja toiminnallisuus – nämä vaatimukset pitää huomioida koko ketjussa: kuljetuksissa, tuotteen sävyttämisessä ja asiakkaalla. Etsimme jatkuvasti uudenlaisia yhä ekologisempia pakkausvaihtoehtoja ja opastamme asiakkaitamme vastuulliseen pakkauksen hävittämiseen ja kierrättämiseen. 

Kestävän pakkausratkaisun ansiosta parempi käyttäjäkokemus ja vähemmän jätettä

Ekologisia maalipakkauksia ovat muun muassa kierrätysmuovipurkki (Post Industry Recycled; PIR), jonka Tikkurila on lanseerannut Baltian markkinoilla uudessa Vivacolorin Green Line -tuotesarjassa. Kierrätetyn muovin käyttö vähentää jätettä, materiaalihukkaa ja ensiömateriaalien tarvetta sekä alentaa toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä ja pakkausten ekologista jalanjälkeä.

Lisäksi Tikkurilalla on käytössä Ruotsissa ja Suomessa maalimuovipussi, jonka valmistukseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita, energiaa ja vettä perinteisiin maalipurkkeihin verrattuna. Se on lisäksi erittäin helppo tyhjentää, jolloin maalia ei myöskään mene niin paljon hukkaan. Käytön jälkeen pakkaus voidaan rullata kasaan ja hävittää poltettavan jätteen joukossa. Suomessa muovipussiin on pakattu Tikkurilan Valkoinen, joka on värisuunnittelijoiden valitsema pehmeänvalkoinen sävy kodin seinäpinnoille. Ruotsissa pakkaukseen on pakattu Beckersin Elegant-seinämaali.