content-header-image

Henkilöstövastuu

Haluamme olla arvojemme mukainen työpaikka: luotettava, innovatiivinen ja ammattimainen.
Tikkurila people

 

Tikkurilassa työskentelee noin 2 400 ammattilaista 11 maassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Puolassa, Virossa ja Kazakstanissa. Noin puolet henkilöstöstä työskentelee toimitusketjussa ja reilu kolmannes myynnissä, markkinoinnissa ja teknisessä tuessa.

Panostamme suorituksen ja osaamisen johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja esimiestyöhön sekä pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja -turvallisuudesta.

Lakien ja säännösten lisäksi kaikkia työntekijöitämme ohjaavat arvomme
ja liiketapaperiaatteemme.

Tarjoamme mahdollisuuksia monen eri alan ammattilaisille kemisteistä myyjiin, prosessiosaajista IT-henkilöihin. Nyt kun Tikkurila on osa maailmanlaajuista PPG:tä, tarjolla on myös entistä enemmän kansainvälisiä uramahdollisuuksia. 

Työturvallisuus

Haluamme olla turvallinen työpaikka kaikille työntekijöillemme, urakoitsijoillemme ja liikekumppaneillemme. Siksi asetamme toiminnassamme aina turvallisuuden etusijalle. Vaalimme turvallisuutta korostavaa kulttuuria ja kehitämme riskien arviointia ja ennalta ehkäisevää toimintaa. 

Arvioimme työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta toistuvasti ja suorittamme sen perusteella korjaavia toimenpiteitä. Käytännön turvallisuustyössämme panostamme koulutukseen, aktiiviseen vuoropuheluun, tarkastusvierailuihin, terveys- ja turvallisuushavaintoihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin. Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan työkaluja, laitteita ja työergonomiaa. 

Jokainen työntekijä voi ilmoittaa turvallisuushavaintoja ja -häiriöitä SafeTi-ohjelmistotyökalumme kautta. Kaikki onnettomuudet analysoidaan ja korjaavat toimet tunnistetaan. Merkittävistä tapahtumista saatuja kokemuksia jaetaan avoimesti ja niitä tarkastellaan kaikissa tuotantolaitoksissamme.
 

työterveys- ja turvallisuus