Värikästä työtä

Tikkurila on innostava ja motivoiva työpaikka, joka antaa henkilöstölleen mahdollisuuden kasvaa työuralla. Tarjoamme monivärisen kirjon tehtäviä maalinvalmistajasta myyntipäällikköön ja laborantista värisuunnittelijaan. Haluamme antaa parhaat mahdolliset eväät uudelle tikkurilalaiselle ja sitouttaa hänet tukemaan liiketoimintaamme ja yrityskulttuuriamme.

Tikkurila on kansainvälistä toimintaa harjoittava suomalainen pörssiyhtiö. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa kansainvälisyyteen positiivisesti suhtautuvia, kielitaitoisia ja rohkeita työntekijöitä. Hyviä ominaisuuksia ovat valmius kehittyä sekä halu tukea liiketoimintaamme ja yhteisiä päämääriämme. Tehtäviä on tarjolla useiden eri koulutus- ja osaamisalojen osaajille.