Värikästä työtä

Tikkurila on innostava ja motivoiva työpaikka, joka antaa henkilöstölleen mahdollisuuden kasvaa työuralla. Tarjoamme monivärisen kirjon tehtäviä maalinvalmistajasta myyntipäällikköön ja laborantista värisuunnittelijaan. Haluamme antaa parhaat mahdolliset eväät uudelle tikkurilalaiselle ja sitouttaa hänet tukemaan liiketoimintaamme ja yrityskulttuuriamme.

Henkilöstömme on sitoutunutta, monikansallista ja eri-ikäistä, mikä näkyy pitkinä työsuhteina ja pienenä vaihtuvuutena. Pidämme huolta työntekijöistämme tarjoamalla heille hyvät työsuhde-edut. Teemme vuosittain Tikkurila Beat -henkilöstökyselyn, josta olemme saaneet erittäin hyvät tulokset. Lisäksi tuemme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden etätyöhön. Kannustamme henkilöstöämme innovaatio- ja aloitetoimintaan ja sitä kautta kehittämään toimintaamme ja tuotteitamme. 

Kannustamme henkilöstöä pitämään huolta kunnostaan ja terveydestään järjestämällä kattavat työterveyspalvelut koko henkilöstölle. Järjestämme liikuntapäiviä pari kertaa vuodessa ja henkilöstöllä on mahdollisuus hankkia liikunta- ja kulttuurikortti käyttöönsä.

Henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailuun henkilöstöravintolassamme, Värituvassa.

 

Kehittyminen

Kannustamme työntekijöitämme kehittämään itseään, koska arvostamme työntekijöitämme ja haluamme heidän viihtyvän palveluksessamme. Voi olla, että muutaman vuoden kuluttua saatat löytää itsesi aivan toisenlaisista tehtävistä, kuin mitä alun perin tulit Tikkurilassa tekemään. Esimerkiksi yksi kollegamme tuli taloon kemistiksi tutkimuskeskukseen, siirtyi myöhemmin käyttökemistiksi tehtaalle ja edelleen tehdaspäälliköksi. Sittemmin hän on vaikuttanut työsuojelu-, ympäristö- ja laatuasiantuntijana ja tällä hetkellä hän työskentelee henkilöstöasioiden asiantuntijana. Kehittyminen ja urapolku ovat kiinni omasta motivaatiosta!

Tulevaisuudet toivot

Tikkurila on kansainvälistä toimintaa harjoittava suomalainen pörssiyhtiö. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa kansainvälisyyteen positiivisesti suhtautuvia, kielitaitoisia ja rohkeita työntekijöitä, joilla on hyvä oppimiskyky ja jotka kykenevät toimimaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja sopeutuvat niihin. Hyviä ominaisuuksia ovat valmius kehittyä sekä halu tukea liiketoimintaamme ja yhteisiä päämääriämme. Tehtäviä on tarjolla useiden eri koulutus- ja osaamisalojen osaajille. Oikea asenne ratkaisee!
Katso Minna Ervastin mietteitä kemianalasta ja työstä Tikkurilassa.


Toissakemianalalla_Minna Ervasti

 

 


nimike sticker careers2
Videoita

Vauhti kiihtyy -kuva
Tikkurilan henkilöstön vauhti kiihtyyMuraali
MuraalityöpajaEsimerkkejä Tikkurilan vastuullisuustyöstä


Heureka_Tiedekummi_2017
Tikkurila on Heurekan tiedekummi