content-header-image

Tietoa ostotarjouksesta

PPG Industries, Inc. julkisti 18.12.2020 Tikkurila Oyj:n hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurila Oyj:n osakkeista. 

Tällä sivulla on saatavilla tiivistelmä ja ostotarjoukseen liittyviä, julkisesti saatavilla olevia tietoja prosessin etenemiseen liittyen.

Lue tarkempia tietoja pörssitiedotteesta
 

Yhteenveto ostotarjouksesta (18.12., 5.1. ja 15.1. julkaistujen tietojen mukaan)

 • PPG Industries Inc. ja Tikkurila Oyj allekirjoittaneet 18.12.2020 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Yhtiön liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista. 
   
 • Tarjouksentekijä ja Yhtiö ovat 5.1. julkistaneet sopineensa Yhtiön saaman kilpailevaa tarjousta koskevan yhteydenoton johdosta Yhdistymissopimuksen muutoksesta, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjouksessa jokaisesta Osakkeesta tarjottua käteisvastiketta 27,75 euroon (ennen muutosta 25,00 euroa), alisteisena pörssitiedotteessa 18.12. esitetyille mahdollisille oikaisuille.
   
 • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 84,5 prosenttia verrattuna Osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 17.12.2020.
   
 • Tikkurilan hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. 
   
 • Tikkurilan tietyt suuret osakkeenomistajat eli Oras Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka edustavat yhdessä noin 29,39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat Tarjousvastikkeen muutoksen yhteydessä tietyin tavanomaisin ehdoin vahvistaneet peruuttamattomat sitoumuksensa hyväksyä Ostotarjous.
   
 • Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa Tarjousasiakirjan arviolta 15.1.2021. 
   

Ostotarjouksen tausta ja strategiset tavoitteet (18.12. julkaistun pörssitiedotteen mukaan)

 • Tarjouksentekijä näkee Yhtiössä merkittävää arvoa ja potentiaalia ja odottaa siten tekevänsä huomattavia investointeja Yhtiön teknologiaan, infrastruktuuriin ja henkilöstöön sekä tarjoavansa Yhtiölle pääsyn Tarjouksentekijän globaaliin, monipuoliseen maali-, pinnoite- ja erikoismateriaalitarjoamaan, jolla Yhtiö pystyy rakentamaan ja syventämään edelleen asiakassuhteitaan, kehittämään rinnakkaisia tuotteita sekä pääsemään uusille markkinoille.
   
 • Ostotarjouksen toteutuessa Tarjouksentekijä odottaa asemoivansa Yhtiön ja sen eri tuotemerkit Tarjouksentekijän liiketoimintansa perustaksi Pohjoismaiden ja Baltian alueille, Venäjälle ja mahdollisesti muualle.
   
 • Tarjouksentekijä aikoo säilyttää Yhtiön identiteetin, kulttuurin ja suomalaiset arvot, mukaan lukien sen sitoumuksen luoda kestävää arvoa kaikille sidosryhmille sekä sen useat investoinnit paikallisiin yhteisöihin ja ihmisiin. Tarjouksentekijä odottaa säilyttävänsä Yhtiön liiketilat Suomessa sekä lukuisat tuotanto-, jakelu- ja myyntikeskukset Pohjoismaiden alueella. Lisäksi Tarjouksentekijä aikoo jatkaa investoimista Yhtiön työntekijöihin sekä mahdollisesti tarjota suurempia rooleja monille Yhtiön avainhenkilöille.
   
 • Tarjouksentekijä näkee Yhtiön vahvan jakelupotentiaalin alustana monien Tarjouksentekijän perinnetuotteiden voimakkaalle kasvulle sen suoja- ja merenkulku-, viimeistely- ja kevyiden teollisuuspinnoitteiden liiketoiminnoissa sekä laajentavan Yhtiön ja Tarjouksentekijän yhdistettyä läsnäoloa alueella.
   
 • Ostotarjouksella ei olisi merkittäviä välittömiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, varoihin, Yhtiön työtekijöiden asemaan tai sen toimipaikkojen sijaintiin.


Tärkeitä päivämääriä

 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa, että hyväksynnät kilpailuviranomaisilta ja muilta sääntelyviranomaisilta on saatu ja että Tarjouksentekijä on saanut omistukseensa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli 90 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä.
   
 • Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa arviolta 15.1.2021 tarjousasiakirjan, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja ostotarjouksesta.


Lisätietoja saatavilla alla olevista tiedotteista.