content-header-image

Hallinnointi

Tikkurila Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. 

Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi

Ajantasaiset tiedot Tikkurilan hallinnosta ja hallinnointijärjestelmästä löytyvät näiltä internetsivuilta.

Tikkurila eriytettiin Kemira Oyj:stä ja listattiin NASDAQ OMX Helsinkiin 26.3.2010. Yhtiön oikeudellinen asema muutettiin osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). Tikkurila on noudattanut listayhtiöitä koskevaa sääntelyä maaliskuusta 2010 lähtien.

Liiketapaperiaatteet

Tikkurila Oyj:n yleiset toimintaperiaatteet ja vastuusuhteet määritellään Tikkurilan liiketapaperiaatteissa (Tikkurila Code of Conduct). Tikkurilan arvot ja eettiset periaatteet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja keskeisten sidosryhmien kanssa toimimiselle.

Tikkurilan liiketapaperiaatteet

Raportoi väärinkäytöksistä

Jos havaitset liiketapaperiaatteiden tai sovellettavien lakien vastaisia toimintatapoja, raportoi niistä anonyymin ilmoituksentekojärjestelmän avulla:

Lähetä ilmoitus

Lataa Tikkurilan selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä täältä.