content-header-image

Sisäpiiri

Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Tikkurila on muuttanut sisäpiirihallinnoinnin ohjeita ja toimintatapoja vastaamaan uuden sääntelyn vaatimuksia. Uudet ohjeistukset ja toimintatavat koskevat muun muassa tiedonantovelvollisuutta, sisäpiiritiedon hallintaa, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointia ja julkistamista sekä sisäpiiriluetteloiden ylläpitämistä. 

Yhtiö perustaa ja ylläpitää projektikohtaisia sisäpiiriluetteloja tarpeen mukaan. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon myötä Tikkurila on päivittänyt tiedottamista koskevat periaatteet (disclosure policy). 

 

Johdon liiketoimet

Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle.

Tikkurilan johtoon on määritelty kuuluvan seuraavat henkilöt:

  • Hallituksen jäsenet
  • Toimitusjohtaja
  • CFO 

 

Johdon lähipiiriin kuuluvat puolison, huollettavana olevan lapsen ja vähintään vuoden samassa taloudessa asuneiden sukulaisten lisäksi oikeushenkilö, trust tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä mainittu lähipiiriin kuuluva henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.


Johdon osakeomistukset

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Ilmoitus liiketoimesta on tehtävä viipymättä Fivan lomakkeella (www.finanssivalvonta.fi). Ilmoituksen tulee sisältää kaikki vaadittavat tiedot ja se tulee lähettää seuraaville tahoille:

  • Fiva: Viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+3) suojattuna sähköpostina osoitteessa https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi.
  • Tikkurila: Ilmoitus lähetetään yhden (1) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+1). Ilmoitus (Fivan lomakkeella) lähetetään osoitteeseen insiders(at)tikkurila.com.  

Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa ilmoitus pörssitiedotteella viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+3).

 

1. Täytä johdon liiketoimien ilmoituslomake

Lomake löytyy Finanssivalvonnan sivuilta ja osoitteesta:

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf

Alla lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja
 

Tikkurila Oyj:n LEI -tunnus

743700PKLY067IZIF588

Tikkurila Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus

TIK1V

Tikkurila Oyj:n osakkeen ISIN-koodi

FI4000008719

Ilmoitusnumero (notification reference)

generoituu automaattisesti lomakkeelle,

ei tarvitse täyttää

 

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Tikkurila Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen.

Lähetys Tikkurila Oyj:lle (T+1)

    Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen insiders@tikkurila.com

Lähetys Finanssivalvonnalle (T+3)

   Lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteessa https://securemail.bof.fi 
   osoitteeseen johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi.


Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tikkurilan sisäpiirihallintoon osoitteeseen insiders(at)tikkurila.com.

Tikkurila julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskevan rekisteriselosteen löydät alhaalta liitetiedoista (englanniksi).