content-header-image

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Q2/2018

Euromääräinen liikevaihtomme laski toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein ja ilman yritysmyyntien vaikutusta 3 prosenttia. Myyntivolyymimme kasvoivat kaikilla keskeisillä markkinoilla myyntiponnistelujen, hyvän suhdanteen ja parantuneen toimitusvarmuuden johdosta.

 

From the CEO

 

Kannattavuutemme parani korkeampien myyntivolyymien ja alhaisempien kiinteiden kustannusten johdosta, mutta taso ei ole riittävä. Korotimme myyntihintoja, mutta tehdyt korotukset eivät riittäneet kompensoimaan kohonneita raaka-ainekustannuksia. 

Käynnistimme vuosi sitten laajamittaisen tehostamisohjelman kustannuskilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on vähintään 30 miljoonan euron säästöjen saavuttaminen. Tehostamisohjelman puitteissa on tähän mennessä siirrytty keskitetympään organisaatiomalliin, luovuttu kannattamattomista liiketoiminnoista, päätetty tiettyjen pienten tuotantoyksiköiden lopettamisesta sekä käynnistetty tuoteportfolion yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen. Tähän mennessä tehtyjen toimenpiteiden säästövaikutus on noin 10 miljoonaa euroa vuositasolla. Lisäksi haemme noin 20 miljoonan euron säästöjä hankinnan tehostamisesta, tuotantoverkoston optimoinnista ja kiinteiden kustannusten vähentämisestä. Suunnittelemme henkilöstövähennyksiä niillä alueilla, joilla on päällekkäisyyksiä ja mahdollisuus tehostaa toimintaa. Vähennykset on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Ohjelman noin 30 miljoonan euron säästövaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana. 

Kuluvan vuoden osalta jatkamme myynnin tehostamista ja myyntihintojen korotuksia kaikilla markkinoilla. Raaka-aineiden hintainflaation arvioidaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Arvioimme liikevaihtomme säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoittomme paranevan. Pidemmällä aikavälillä tavoitteenamme on varmistaa Tikkurilan vision, ’Surfaces that make a difference’ (Pintoja, joilla on merkitystä) toteutuminen ja määritellä siihen liittyvät strategiset valinnat etenkin liittyen ylivertaisen asiakaskokemuksen kasvattamiseen sekä vastuullisuuden nostamiseksi kaiken liiketoimintamme keskiöön ja konkreettiseksi lisäarvoksi asiakkaille. Lyhyellä aikavälillä keskitymme brändiemme aseman vahvistamiseen ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen useiden muutoshankkeidemme kautta.