content-header-image

Velkarahoitus

Rahoitusvelkojen rakenne 31.12.2018 (milj. euroa)

Velkarahoitus

Tikkurilan velkarahoitus koostuu pääasiassa 150 miljoonan euron luottolimiitti- ja lainasopimuksesta, joka on tehty kolmen pankin kanssa kesäkuussa 2015. Tämä laina koostuu:

  • 100 miljoonan euron viisivuotisesta luottolimiittisopimuksesta
  • 50 miljoonan euron lainasopimuksesta, joka erääntyy tammikuussa 2021

Näiden rahoitusjärjestelyjen lisäksi yhtiöllä on seuraavia velkasopimuksia:

  • 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma
  • yksittäisiä pankkitililimiittejä ja rahoitusleasingsopimuksia 

 

Avainluvut

Alla olevassa taulukossa esitetään velkarahoitukseen liittyvät avainluvut vuoden/vuosineljänneksen lopun tilanteen mukaan.

 

 

 2018

 2017

 2016

2015

2014

2013

2012

Rahoitusvelat (milj. euroa)

 121,0

 107,1

 77,2

63,0

 73,1

77,8

96,6

Rahavarat (milj. euroa

 35,5

 17,0

 18,5

16,8

25,8

29,2

15,7

Korolliset nettorahoitusvelat
(milj. euroa)

 85,5

 90,1

 58,7

46,2

47,4

48,6

80,8

Nettovelkaantumisaste (%)

 57,0

 50,2

 28,1

23,7

24,6

23,4

40,6

Omavaraisuusaste (%)

 37,6

 42,0

 50,9

51,1

49,5

50,1

45,9

Lainasalkun keskimääräinen korkokanta (%)

 1,2

 0,8

   0,8

1,2

1,6

1,5

2,1

 

Lisää aiheesta:

Pörssitiedote:

Tikkurila järjesteli uudelleen pitkäaikaisen velkarahoituksen

Tikkurila uudistaa yritystodistusohjelmaansa

Selvitys rahoitusriskeistä on luettavissa tilinpäätöksen liitetiedoista.

 

Luottoluokitus

Tikkurilalla ei ole virallista luottoluokitusta miltään luottoluokittajalta.