content-header-image

Näkymät

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2019 näkymistä

Tilinpäätöstiedote 12.2.2019: Näkymät vuodelle 2019

Tikkurilan keskeisillä markkina-alueilla talouskasvun arvioidaan olevan vaatimatonta vuonna 2019.  Kaiken kaikkiaan kuluttajien luottamuksen uskotaan pysyvän hyvänä Tikkurilan päämarkkinoilla. Valuuttakurssien vaihteluiden odotetaan jatkuvan. 

Maalimarkkinoilla ammattilaisasiakkaiden ja b-2-b- asiakkaiden osuus kasvaa koko ajan, mikä vaikuttaa myyntimixiin ja joillakin markkinoilla myös myyntikanaviin. Maalimarkkinoiden, kuten myös toimittajien ja vähittäiskauppiaiden, konsolidointikehityksen odotetaan jatkuvan. Nopean raaka-aine- ja pakkausmateriaalikustannusten inflaation pitäisi kuitenkin vakiintua.

Tikkurila jatkaa systemaattisesti tehostamisohjelman toteuttamista tiukalla kustannuskurilla, aktiivisella hinnoittelulla ja parantamalla kustannuskilpailukykyä lisätoimenpitein. Uudistettu kasvustrategia julkaistaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tikkurilalla on hyvät edellytykset tarjota asiakkailleen korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kaikilla osa-alueilla, joilla yhtiö toimii. 

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2018 näkymistä

Puolivuosikatsaus 3.8.2018: Näkymät vuodelle 2018

Markkinanäkymät ovat kohtuullisen hyvät kuluvalle vuodelle, vaikka asuntomarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt. Tikkurilalle keskeisten markkinoiden talouksien ennakoidaan kasvavan ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan. Tunnistetut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat on pitkälti ratkaistu ja varastojen tasoa on nostettu selvästi toimitusvarmuuden varmistamiseksi. 

Raaka-aine- ja pakkausmateriaalihintojen nousun ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Myös saatavuudessa saattaa edelleen esiintyä haasteita. Kustannusnousua kompensoidakseen Tikkurila nostaa edelleen myyntihintojansa ja jatkaa omia sisäisiä tehostamistoimenpiteitänsä.

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan. 

Tilinpäätöstiedote 13.2.2018: Näkymät vuodelle 2018

Markkinanäkymät ovat kohtuullisen hyvät alkaneelle vuodelle, vaikka Ruotsin asuntomarkkinoilla epävarmuus on viime kuukausien aikana lisääntynyt. Tikkurilalle keskeisten markkinoiden talouksien ennakoidaan kasvavan ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Tunnistetut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat on pitkälti ratkaistu ja varastojen tasoa on nostettu selvästi toimitusvarmuuden varmistamiseksi.

Raaka-aine- ja pakkausmateriaalihintojen nousun ennakoidaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana. Myös saatavuudessa saattaa edelleen esiintyä haasteita. Kustannusnousua kompensoidakseen Tikkurila nostaa edelleen myyntihintojansa ja jatkaa omia tehostamistoimenpiteitänsä.

Käynnissä oleva organisaatio- ja rakennemuutos saattaa aiheuttaa välillisiä kustannuksia tai vaikuttaa muulla tavoin negatiivisesti yhtiön toimintaan.

Tikkurilan liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan.

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2017 näkymistä

Puolivuosikatsaus 4.8.2017: Näkymät vuodelle 2017

Tikkurilan keskeisistä markkinoista Ruotsin ja Puolan kohtuullisen vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2017. Myös Suomen ja Venäjän talouksien arvioidaan kasvavan hieman. Maalinkysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti Tikkurilan toiminta-alueella kuluvan vuoden aikana. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan. 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyneiden ongelmien vuoksi Tikkurila ei pystynyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla vastaamaan täysimääräisesti markkinoiden kysyntään. Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvät ongelmat on saatu valtaosin ratkaistua, mutta ne tulevat vaikuttamaan toimintaamme vielä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Raaka-ainehintojen arvioidaan nousevan, mutta Tikkurila pyrkii kompensoimaan vaikutusta tehostamalla raaka-ainehankintaansa, lisäämällä paikallista hankintaa Venäjällä sekä myyntihintojen korotuksilla. Lisäksi titaanidioksidin saatavuuteen liittyy riskejä. 

Rakennejärjestelyt ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia. 

Pörssitiedote 13.7.2017: Tikkurila laskee kuluvan vuoden ohjeistustaan

Tikkurila arvioi tilikauden 2017 liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton jäävän vuoden 2016 tasosta.

Tilinpäätöstiedote 9.2.2017: Näkymät vuodelle 2017

Tikkurilan keskeisistä markkinoista Ruotsin ja Puolan kohtuullisen vahvan talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2017. Myös Suomen ja Venäjän talouksien arvioidaan kasvavan hieman. Maalinkysynnän arvioidaan kasvavan maltillisesti Tikkurilan toiminta-alueella kuluvan vuoden aikana. Ammattilaissegmentin merkitys kasvaa, mikä vaikuttaa Tikkurila-konsernin myynnin jakaumaan. 

Raaka-ainehintojen arvioidaan nousevan, mutta Tikkurila pyrkii kompensoimaan vaikutusta tehostamalla raaka-ainehankintaansa, lisäämällä paikallista hankintaa Venäjällä sekä myyntihintojen korotuksilla. Lisäksi titaanidioksidin saatavuuteen liittyy riskejä.

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2016 näkymistä

14.12.2016 julkistettu ohjeistus:

Tikkurila arvioi tilikauden 2016 liikevaihdon olevan tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetken valuuttakursseilla vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton arvioidaan jäävän alle vuoden 2015 tason.

Puolivuosikatsaus 4.8.2016: Näkymät vuodelle 2016

EU-alueelle odotetaan vakaata mutta kohtuullisen alhaista kasvua. Länsimarkkinoiden, ennen kaikkea Ruotsin ja Puolan, painoarvon arvioidaan edelleen kasvavan. Venäjän heikko taloustilanne ja alhainen ruplan kurssi tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2016. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. Tikkurilan suunnitelmana on korottaa myyntihintoja lähinnä Venäjällä sekä lisätä paikallista valmistusta ja raaka-ainehankintaa. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi, mutta toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä haetaan aktiivisesti kaikissa toiminnoissa.

Tikkurila arvioi tilikauden 2016 liikevaihdon olevan tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetken valuuttakursseilla vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan vuoden 2015 tasolla.

Tilinpäätöstiedote 9.2.2016: Näkymät vuodelle 2016

EU-alueelle odotetaan vakaata mutta kohtuullisen alhaista kasvua. Länsimarkkinoiden, ennen kaikkea Ruotsin ja Puolan, painoarvon arvioidaan edelleen kasvavan. Venäjän heikko taloustilanne ja alhainen ruplan kurssi tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2016. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. Tikkurilan suunnitelmana on korottaa myyntihintoja lähinnä Venäjällä sekä lisätä paikallista valmistusta ja raaka-ainehankintaa. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi, mutta toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä haetaan aktiivisesti kaikissa toiminnoissa.

Tikkurila arvioi tilikauden 2016 liikevaihdon olevan tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetken valuuttakursseilla vuoden 2015 tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2015 tasolla.

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2015 näkymistä

Osavuosikatsaus 5.11.2015: Näkymät vuodelle 2015

Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2015. Venäjän talouden arvioidaan laskevan selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime vuoden tasoa. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa. 

Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.

Osavuosikatsaus 4.8.2015: Näkymät vuodelle 2015

Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2015. Venäjän talouden arvioidaan laskevan selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime vuoden tasoa. Tikkurila korottaa hintojaan lähinnä Venäjällä kompensoidakseen osin, ei täysimääräisesti, heikon ruplan vaikutuksia. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa. 

Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.

Osavuosikatsaus 29.4.2015: Näkymät vuodelle 2015

Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2015. Venäjän talouden arvioidaan laskevan selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime vuoden tasoa. Tikkurila korottaa hintojaan lähinnä Venäjällä kompensoidakseen osin, ei täysimääräisesti, heikon ruplan vaikutuksia. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa. 

Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.

Tilinpäätöstiedote 10.2.2015: Näkymät vuodelle 2015

Geopoliittiset jännitteet, alhainen öljyn hinta ja heikko rupla tekevät toimintaympäristöstä vaikean vuonna 2015. Venäjän talouden arvioidaan laskevan selvästi, ja EU-alueelle odotetaan hidasta toipumista. Venäjällä maalinkysynnän odotetaan laskevan ja alemman hinta- ja laatukategorian tuotteiden suhteellisen markkinaosuuden kasvavan. EU-alueen kysynnän odotetaan säilyvän lähellä viime vuoden tasoa. Tikkurila korottaa hintojaan lähinnä Venäjällä kompensoidakseen osin, ei täysimääräisesti, heikon ruplan vaikutuksia. Myynti- ja markkinointipanostuksia jatketaan aiempien vuosien tapaan markkina-aseman vahvistamiseksi. Kustannusten taso on jatkuvassa seurannassa.

Tikkurila arvioi tilikauden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2014 tasosta.

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2014 näkymistä

Pörssitiedote 14.11.2014: Tikkurila laskee kuluvan vuoden ohjeistustaan

Viime viikkoina kiihtyneellä Venäjän ruplan heikkenemisellä on merkittävä kielteinen vaikutus Tikkurilan kuluvan vuoden euromääräiseen liikevaihtoon. Lisäksi heikentynyt taloustilanne on vähentänyt selvästi maalin kysyntää etenkin Venäjällä viime viikkojen aikana. Liikevaihdon laskulla ja heikoilla valuutoilla on kielteinen vaikutus myös kuluvan vuoden liikevoittoon. 

Uusi ohjeistus:
Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän vuoden 2013 tasosta.

Osavuosikatsaus 6.11.2014: Näkymät vuodelle 2014

Talouskasvun arvioidaan olevan heikkoa Tikkurilan keskeisillä markkinoilla vuoden 2014 viimeisten kuukausien aikana. Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän vähäiseksi. Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana.

Tikkurila pitää tilikauden 2014 ohjeistuksen ennallaan.

Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla.

Osavuosikatsaus 25.7.2014: Näkymät vuodelle 2014

Tikkurila pitää tilikauden 2014 ohjeistuksen ennallaan.

Euroopan taloudellisen tilanteen arvioidaan kohentuvan maltillisesti vuonna 2014. Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän vähäiseksi. Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana. 

Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla.

Osavuosikatsaus 8.5.2014: Näkymät vuodelle 2014

Tikkurila pitää tilikauden 2014 ohjeistuksen ennallaan.

Euroopan taloudellisen tilanteen arvioidaan kohentuvan maltillisesti vuonna 2014. Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän vähäiseksi. Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana.

Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla.

Tilinpäätöstiedote 10.2.2014: Näkymät vuodelle 2014

Euroopan taloudellisen tilanteen arvioidaan kohentuvan maltillisesti vuonna 2014. Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen volyymien kehitykseen arvioidaan muodostuvan suuria alueellisia eroja Tikkurilan eri markkinoiden välillä kuluvan vuoden aikana, mutta kaiken kaikkiaan kasvun arvioidaan jäävän melko vähäiseksi. Tikkurilan keskeisten markkinoiden eli Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden arvioidaan kasvavan keskimäärin noin kaksi prosenttia vuonna 2014. Näihin arvioihin perustuen Tikkurilan tuotteiden kysynnässä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta viime vuoteen verrattuna. Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan, minkä lisäksi panostusten myyntiin, markkinointiin ja innovaatiotoimintaan arvioidaan nostavan kiinteiden kustannusten tasoa. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana. 

Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2013 tasolla. 

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2013 näkymistä

Osavuosikatsaus 7.11.2013: Näkymät vuodelle 2013

Tikkurila pitää tilikauden 2013 ohjeistuksen ennallaan.

Euroopan talouskehityksen arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2013. Yleisen epävarmuuden ja kasvavan työttömyyden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti kuluttajien ostohalukkuuteen ja Tikkurilan tuotteiden kysyntään. Tikkurilan keskeisistä markkinoista etenkin Venäjän talouskehityksen näkymät ovat heikentyneet Tikkurilan tilinpäätöstiedotteen julkaisemishetkeen verrattuna. Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin reiluun prosenttiin vuonna 2013. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana tai laskevan hieman.

Tikkurila arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2012 tasolla.

Osavuosikatsaus 25.7.2013: Näkymät vuodelle 2013

Tikkurila pitää tilikauden 2013 ohjeistuksen ennallaan. 

Euroopan talouskehityksen arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2013. Yleisen epävarmuuden ja kasvavan työttömyyden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti kuluttajien ostohalukkuuteen ja Tikkurilan tuotteiden kysyntään. Tikkurilan keskeisistä markkinoista etenkin Venäjän talouskehityksen näkymät ovat heikentyneet Tikkurilan tilinpäätöstiedotteen julkaisemishetkeen verrattuna. Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin reiluun prosenttiin vuonna 2013. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana tai laskevan hieman. 

Tikkurila arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2012 tasolla. 

Osavuosikatsaus 24.4.2013: Näkymät vuodelle 2013

Tikkurila pitää tilikauden 2013 ohjeistuksen ennallaan. 

Euroopan talouskehityksen arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2013. Yleisen epävarmuuden ja kasvavan työttömyyden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti kuluttajien ostohalukkuuteen ja Tikkurilan tuotteiden kysyntään. Tikkurilan keskeisistä markkinoista etenkin Venäjän talouskehityksen näkymät ovat heikentyneet Tikkurilan tilinpäätöstiedotteen julkaisemishetkeen verrattuna. Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin reiluun prosenttiin vuonna 2013. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana tai laskevan hieman. 

Tikkurila arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2012 tasolla. 

Tilinpäätöstiedote 15.2.2013: Näkymät vuodelle 2013

Euroopan talouskehityksen arvioidaan olevan heikkoa vuonna 2013. Yleisen epävarmuuden ja kasvavan työttömyyden odotetaan vaikuttavan negatiivisesti kuluttajien ostohalukkuuteen ja Tikkurilan tuotteiden kysyntään. Tikkurilan keskeisten markkinoiden eli Venäjän, Ruotsin, Suomen ja Puolan bruttokansantuotteiden arvioidaan kasvavan keskimäärin noin kaksi prosenttia vuonna 2013. Raaka-ainehintojen arvioidaan pysyvän vakaana tai laskevan hieman.

Tikkurila arvioi vuoden 2013 liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän vuoden 2012 tasolla. 

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2012 näkymistä

Osavuosikatsaus 7.11.2012: Näkymät vuodelle 2012

Tikkurila pitää tilikauden 2012 näkymät ennallaan.

Pörssitiedote 11.9.2012: Näkymät vuodelle 2012

Tikkurila nostaa tulosennustettaan

Hyvin sujuneen ensimmäisen kahdeksan kuukauden johdosta Tikkurila nostaa ennustettaan vuoden 2012 tuloksesta ja tarkentaa arviotaan liikevaihdon kehityksestä. 

Tikkurila arvioi raportoidun liikevoiton ylittävän 65 miljoonaa euroa (2011: 61,2 milj. euroa) ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän 70 miljoonaa euroa (62,7 milj. euroa). Raportoidun liikevaihdon arvioidaan ylittävän 660 miljoonaa euroa (644 milj. euroa). Arviot sisältävät valuuttakurssimuutosten vaikutukset.  

Osavuosikatsaus 2.8.2012: Näkymät vuodelle 2012

Tikkurila pitää tilikauden 2012 näkymät ennallaan.

Osavuosikatsaus 26.4.2012: Näkymät vuodelle 2012

Tikkurila pitää tilikauden 2012 näkymät ennallaan.

Tilinpäätöstiedote 16.2.2012: Näkymät vuodelle 2012

Bruttokansantuotteen arvioidaan jäävän lähelle vuoden 2011 tasoa tai sen kasvun arvioidaan olevan vähäistä Tikkurilan keskeisillä markkinoilla vuonna 2012. Raaka-ainekustannusten kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousun odotetaan olevan selvästi alhaisempaa kuin vuonna 2011.

Tikkurila arvioi liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin keskeisten markkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun vuonna 2012, ja euromääräisen liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2011 tasolla.

Edellä esitetyt arviot perustuvat Tikkurilan johdon tuoreimpiin koko vuoden 2012 taloudellista kehitystä koskeviin ennusteisiin. Arviot perustuvat olettamukselle, että valuuttakurssit pysyvät 31.12.2011 valuuttakurssien tasolla. Arviot perustuvat myös Tikkurilan nykyiseen jakeluverkosto- ja liiketoimintarakenteeseen. Yllä mainituilla keskeisillä markkina-alueilla tarkoitetaan Venäjää, Ruotsia, Suomea ja Puolaa. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä ilmoitetun mukaisesti vuonna 2011 käynnistettiin koko konsernia koskeva tehostamisohjelma kilpailukyvyn parantamiseksi, ja sitä jatketaan vuonna 2012. Tehostamisohjelman toimeenpanoon tai muihin mahdollisiin merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvien kertaluonteisten kulujen vaikutusta ei niiden ajoituksesta riippumatta oteta huomioon ohjeistuksessa.

Tikkurilan julkistamat arviot vuoden 2011 näkymistä

Osavuosikatsaus 27.10.2011: Lähiajan näkymät

Syksyllä nopeasti heikentyneet talouden näkymät ja luottamuksen lasku ennakoivat kasvun hidastumista monilla markkinoilla. Tikkurilan päämarkkina-alueiden bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä aiemmin arvioitua hitaammin. Raaka-ainekustannusten sekä palkka- ja muiden kulujen nousun odotetaan jatkuvan.

Tilikauden 2011 liikevaihdon kasvua ja liikevoittoprosenttia koskeva ohjeistus pysyy ennallaan. Tikkurila arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin päämarkkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun. Tikkurila arvioi liikevoittoprosentin säilyvän vuoden 2010 tasolla siitä huolimatta, että aiemmin arvioitu Tikkurilan toiminta-alueen talouksien kasvun asteittainen vahvistuminen näyttäisi jäävän toteutumatta monilla markkinoilla vuoden 2011 viimeisten kuukausien aikana. Arviot perustuvat oletukselle, että valuuttakurssit säilyvät vuoden 2010 lopun tasolla. Lisäksi arviot perustuvat Tikkurilan nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, kun tilikauden 2011 aikana tehtyjen yritysostojen ja -myyntien vaikutus eliminoidaan. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Tikkurila on päättänyt jatkaa tuotteidensa myyntihintojen nostamista sekä lisätä toimenpiteitä, joilla se voi tehostaa toimintaansa ja alentaa kustannuksiansa.

Osavuosikatsaus 11.8.2011: Näkymät vuodelle 2011

Tilikauden 2011 näkymät pysyvät ennallaan.

Katsauskauden jälkeen kiihtynyt taloudellinen epävarmuus on vaikeuttanut loppuvuoden kehityksen ennustamista. Tikkurilan asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa ostokäyttäytyminen voi muuttua kansainvälisten markkinoiden epävarmuudesta johtuen. Tikkurila-konsernin päämarkkina-alueiden bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2011, mutta alue- ja maakohtaiset erot saattavat lisääntyä. Raaka-ainekustannusten nousun odotetaan jatkuvan. Oletettavasti maalitoimialan raaka-aineiden toimittajat eivät lähitulevaisuudessa pysty täysin vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään taantuman aikana tehtyjen kapasiteettileikkausten johdosta.

Tilikauden 2011 liikevaihdon kasvua ja liikevoittoprosenttia koskeva ohjeistus pysyy ennallaan. Tikkurila arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin päämarkkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun. Nousevista raaka-ainekustannuksista huolimatta Tikkurila arvioi liikevoittoprosentin säilyvän vuoden 2010 tasolla. Arviot perustuvat oletukselle, että valuuttakurssit säilyvät vuoden 2010 lopun tasolla ja että Tikkurilan toiminta-alueen talouksien kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu. Lisäksi arviot perustuvat Tikkurilan nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, kun tilikauden 2011 aikana tehtyjen yritysostojen ja -myyntien vaikutus eliminoidaan. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Tikkurila on päättänyt jatkaa tuotteidensa myyntihintojen nostamista sekä lisätä toimenpiteitä, joilla se voi tehostaa toimintaansa ja alentaa kustannuksiansa.

Osavuosikatsaus 6.5.2011: Näkymät vuodelle 2011

Tilikauden 2011 näkymät pysyvät ennallaan.

Tikkurila-konsernin päämarkkina-alueiden bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2011. Raaka-ainekustannusten nousun odotetaan jatkuvan. Oletettavasti maalitoimialan raaka-aineiden toimittajat eivät lähitulevaisuudessa pysty täysin vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään taantuman aikana tehtyjen kapasiteettileikkausten johdosta.

Tikkurila arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin päämarkkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun. Nousevista raaka-ainekustannuksista huolimatta Tikkurila arvioi liikevoittoprosentin säilyvän vuoden 2010 tasolla. Arviot perustuvat oletukselle, että valuuttakurssit säilyvät vuoden 2010 lopun tasolla ja että Tikkurilan toiminta-alueen talouksien kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu. Lisäksi arviot perustuvat Tikkurilan nykyiseen liiketoimintarakenteeseen.

Serbialaisen Zorka Colorin liiketoiminnan hankinta ei tule toteutuessaan vaikuttamaan tilikauden 2011 tulosennusteeseen.

Tilinpäätöstiedote 11.2.2011: Näkymät vuodelle 2011

Tikkurila-konsernin päämarkkina-alueiden bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2011. Raaka-ainekustannusten nousun odotetaan jatkuvan. Oletettavasti maalitoimialan raaka-aineiden toimittajat eivät lähitulevaisuudessa pysty täysin vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään taantuman aikana tehtyjen kapasiteettileikkausten johdosta.

Tikkurila arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin päämarkkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun. Nousevista raaka-ainekustannuksista huolimatta Tikkurila arvioi liikevoittoprosentin säilyvän vuoden 2010 tasolla. Arviot perustuvat oletukselle, että valuuttakurssit säilyvät vuoden 2010 lopun tasolla ja että Tikkurilan toiminta-alueen talouksien kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu. Lisäksi arviot perustuvat Tikkurilan nykyiseen liiketoimintarakenteeseen.