content-header-image

Vuosikertomukset

Vuosikatsaus 2017 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2017 ja Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti.

Tikkurilan vuosikatsaus 2017

Tikkurilan tilinpäätös 2017

 

Raportti kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallinnointiselvityksen.

Tikkurilan tilinpäätös 2017

Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti

Yritysvastuuraportti esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2017.

Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti