content-header-image

Vuosikertomukset

Vuosikatsaus koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös ja Tikkurila GRI -yritysvastuuraportti.

Tikkurilan vuosikatsaus 2018