content-header-image

Analyytikot ja ennusteet

Tikkurilaa sijoituskohteena seuraavat analyytikot:

Yritys

Analyytikko

Puh.

S-posti

Carnegie Tommy Ilmoni (09) 6187 1235 tommy.ilmoni(at)carnegie.fi
Danske Markets Equities Panu Laitinmäki 010 236 4867 panu.laitinmaki(at)danskebank.com
Inderes  Petri Kajaani  050 5278 680  petri.kajaani(at)inderes.com
OP Joonas Häyhä 010 252 4504 joonas.hayha(at)op.fi
OP Matias Rautionmaa   010 252 4408 matias.rautionmaa(at)op.fi
SEB Enskilda Anssi Kiviniemi (09) 6162 8516 anssi.kiviniemi(at)seb.fi
SEB Enskilda Jaakko Tyrväinen (09) 6162 8583 jaakko.tyrvainen(at)seb.fi

Yllä mainitut analyytikot seuraavat yhtiötä Tikkurila Oyj (tästä lähtien "Yhtiö"). Analyytikkojen mielipiteet, arviot ja ennusteet, jotka liittyvät Yhtiön toimintaan ja taloudelliseen kehitykseen, ovat analyytikkojen omia, eivätkä ne edusta tai heijasta Yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. Se, että Yhtiö sisällyttää verkkosivuilleen ja jakaa edelleen näitä ennusteita, ei tarkoita sitä, että Yhtiö yhtyy analyytikkojen esittämään näkemykseen tai heidän laatimiinsa johtopäätöksiin tai suosituksiin.

Näillä verkkosivuilla esitetty tieto ei heijasta Yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. Yhtiö ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältöön, laatuun tai luotettavuuteen, eikä sitä voida missään tapauksessa pitää vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen välittämästä tiedosta tai sisällöstä. Kolmansien osapuolten verkkosivuille johtava linkki ei edellytä kyseisten verkkosivujen sisältämän aineiston tai sisällön tukemista, tutkintaa tai oikeaksi vahvistamista millään tavalla Yhtiön osalta, eikä kyseinen tieto edellytä tai merkitse minkäänlaisten sijoitusneuvojen tukemista tai ehdottamista.

Eurolandcom AB ei väitä eikä takaa, että verkkosivujen sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä, mistä johtuen kyseisen tiedon virheettömyyttä tai täydellisyyttä ei voida edellyttää tai olettaa. Verkkosivujen sisältämä tieto on tarkoitettu ja suunnattu ainoastaan tiedon välittämiseen ja sitä palveleviin tarkoituksiin. Näiden verkkosivujen sisältö on ainoastaan viitteellistä, eikä sitä ole tarkoitettu sovellettavaksi minkäänlaisten arvopaperien tai johdannaisten osto- ja myyntitarjouksien tekemisessä, tarjoamisessa, suosittelemisessa tai välittämisessä (suorasti tai epäsuorasti). Sivuston tietoja ei myöskään voida käyttää sellaisena kuvauksena, jonka pohjalta tai sen sisältämien hintojen perusteella voitaisiin suorittaa minkäänlaisia myynti- tai ostotapahtumia. Näiden verkkosivujen sisältämä tieto ei aiheuta tai edellytä minkäänlaisia oikeudellisia velvoitteita ja/tai sopimuksia. Tämä koskee myös velvoitetta verkkosivujen sisältämän tiedon päivittämisestä missään muodossa. Verkkosivujen sisältämää tietoa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista arvopaperien tai johdannaisten myyntiin tai ostoon liittyvien tarjousten, myynnin, kehotusten tai suositusten yhteydessä. Jokaisen palvelunkäyttäjän on suoritettava oma tutkintansa ja tehtävä omat arvionsa kyseessä olevien yhtiöiden taloudellisesta tilasta. Yhtiötä ei voida pitää vastuullisena mistään välittömistä tai välillisistä tappioista, kustannuksista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tai jotka liittyvät kyseisten verkkosivustojen sisältämän tiedon, mukaan lukien sivujen sisältämän tietoaineiston, käyttöön. Sivujen sisältämää tietoa ei myöskään pidä tulkita tiettyä sijoitusstrategiaa tai muuta toimintaa tukevaksi neuvoksi.

Lähde: © Euroland.com