content-header-image

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsi uudelleen Tikkurila Oyj:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen

Vuonna 2020 Tikkurila-konserniin kuuluvat yhtiöt maksoivat EY:lle tilintarkastukseen liittyviä palkkioita 477 000 euroa. Lisäksi muista palveluista maksettiin palkkioita 86 000 euroa sisältäen myös muille tilintarkastus- ja neuvontayhtiöille maksetut korvaukset.