content-header-image

Nimitystoimikunta

Tikkurila on 14.6. tiedottanut muutoksista hallituksessa ja nimitystoimikunnan lakkauttamisen. Lue lisää

***

Tikkurilan varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2012 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. 

Nimitystoimikunta kutsutaan koolle vuosittain siten, että Tikkurilan kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka on varsinaista yhtiökokousta edeltävän huhtikuun päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. 

Tikkurilan kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka 30.4.2021 oli rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon, olivat Oras Invest Oy, PPG Industries Inc. ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 

Nimitystoimikunnan jäsenet 2021

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja (Oras Invest Oy)
  • Joseph Gette, lakiasiainjohtaja (PPG Industries, Inc.)
  • Annika Ekman, osakejohtaja (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  • Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen: Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja (Tikkurila Oyj)


 Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava nimitystoimikunta nimetään.