content-header-image

Nimitystoimikunta

 

Tikkurilan varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2012 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. 

 

Nimitystoimikunta kutsutaan koolle vuosittain siten, että Tikkurilan kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka on varsinaista yhtiökokousta edeltävän huhtikuun päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. 

Tikkurilan kolme suurinta osakkeenomistajaa 30.4.2019 osakeluettelon mukaan olivat Oras Invest Oy, Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Mandatum Henkivakuutusyhtiö ilmoitti päättäneensä olla käyttämättä oikeuttaan nimetä jäsen nimitystoimikuntaan. Nimeämisoikeus siirtyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava nimitystoimikunta nimetään.

Nimitystoimikunnan jäsenet 2019

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila Oyj (nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen)