Velkarahoitus

Rahoitusvelkojen rakenne 30.6.2017 (milj. euroa)

Velkarahoitus 30.6.2017
Tikkurilan velkarahoitus koostuu pääasiassa 150 miljoonan euron luottolimiitti- ja lainasopimuksesta, joka on tehty kolmen pankin kanssa kesäkuussa 2015. Tämä laina koostuu:
  • 100 miljoonan euron viisivuotisesta luottolimiittisopimuksesta
  • 50 miljoonan euron lainasopimuksesta, joka erääntyy tammikuussa 2021

Näiden rahoitusjärjestelyjen lisäksi yhtiöllä on seuraavia velkasopimuksia:

  • 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma
  • yksittäisiä pankkitililimiittejä ja rahoitusleasingsopimuksia

Avainluvut

Alla olevassa taulukossa esitetään velkarahoitukseen liittyvät avainluvut vuoden/vuosineljänneksen lopun tilanteen mukaan.


 1-6/
2017

 2016

2015 

2014 

2013

2012

Rahoitusvelat (milj. euroa)

 185,2

 77,2

63,0

 73,1

77,8

96,6

Rahavarat (milj. euroa

 28,0

 18,5

16,8

25,8

29,2

15,7

Korolliset nettorahoitusvelat
(milj. euroa)

 157,2

 58,7

46,2

47,4

48,6

80,8

Nettovelkaantumisaste (%)

 83,3

 28,1

23,7

24,6

23,4

40,6

Omavaraisuusaste (%)

 34,8

 50,9

51,1

49,5

50,1

45,9

Lainasalkun keskimääräinen korkokanta (%)

 0,7

   0,8

1,2

1,6

1,5

2,1


Lisää aiheesta

Pörssitiedote:
Tikkurila järjesteli uudelleen pitkäaikaisen velkarahoituksen

Tikkurila uudistaa yritystodistusohjelmaansa

Selvitys rahoitusriskeistä on luettavissa vuoden 2014 tilinpäätöksen liitetiedoista (liitetieto nro 34, tilinpäätöksen sivu 55).