Vuosikertomukset


Tikkurilan vuosikatsaus 2017Vuosikatsaus 2017 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2017 ja Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2017
Raportti kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallinnointiselvityksen. Tikkurilan tilinpäätös 2017

Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti
Yritysvastuuraportti esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2017. Tikkurila GRI 2017 FIN

Tikkurilan vuosikatsaus 2016Vuosikatsaus 2016 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2016 ja Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2016 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2016

Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti
Tikkurila GRI 2016 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2016. Tikkurila GRI 2016 FIN

Tikkurilan vuosikatsaus 2015

Vuosikatsaus 2015


Vuosikatsaus 2015 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2015 ja Tikkurila GRI 2015 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2015 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2015

Tikkurila GRI 2015 -yritysvastuuraportti
Tikkurila GRI 2015 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2015. Tikkurila GRI 2015


Vuosikertomus


Tikkurila on julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2014 verkossa

Vuosikertomus 2014


Tikkurilan tilinpäätös 2014
Tikkurilan tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2014. Tikkurila tilinpäätös 2014

Tikkurilan vuosikertomus 2013

Tikkurila on julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2013 verkossa

Vuosikertomus 2013

Tikkurilan tilinpäätös 2017
Raportti kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja hallinnointiselvityksen. Tikkurilan tilinpäätös 2017
 
Tikkurilan tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2016 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2016
 
Tikkurilan tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2015 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2015
 
Tikkurilan tilinpäätös 2014
Tikkurilan tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2014. Tikkurila tilinpäätös 2014
 
Tikkurila 2013 julkaisu
Tikkurila 2013 julkaisu sisältää lyhyen kuvauksen yhtiön toiminnasta ja vuodesta 2013. Tikkurila 2013 -julkaisu
 
Tikkurilan tilinpäätös 2013
Tikkurilan tilinpäätös sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2013. Tikkurila tilinpäätös 2013
 
Tikkurilan vuosikertomus 2012
Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tikkurila keskittyy korkeamman laatu- ja hintaluokan maaleihin, joita tuotetaan kahdeksassa maassa 11 tuotantoyksikössä. Tikkurilan asiakkaita ovat kuluttajat ja ammattilaiset. Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kauppa- ja rakennusmaalien myynnistä. Lisäksi Tikkurila palvelee puu- ja metalliteollisuuden toimijoita. Tikkurilan toiminta pohjautuu pitkälti kuluttajaliiketoimintaan sekä korjausrakentamiseen ja remontointiin, mikä vähentää selvästi yhtiön suhdanneherkkyyttä. Tikkurila on perustettu vuonna 1862 ja sen osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 2010 lähtien. HTML Vuosikertomus 2012 Tikkurila vuosikertomus 2012
 
Tikkurilan tilinpäätös 2012
Tikkurila tilinpäätös 2012
 
Tikkurilan vuosikertomus 2011
Tikkurila haluaa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin inspiroimalla heitä tekemään elinympäristöstään kauniimpaa. Uudet värikokoelmat syntyvät ilmiöistä, joita maailmalla tapahtuu. Havainnoimalla kaikkea meitä ympäröivää – taidetta, kirjoja, lehtiä, arkkitehtuuria, katuelämää, erilaisia kulttuureja – saadaan aikaan uusia inspiroivia värikokoelmia. Ympäröivä luonto ja kulttuuri ohjaavat värikäsityksiä siitä, mitkä värit ihmiset kokevat omiksi. Tämän hetkinen megatrendi on ympäristötietoisuus, josta kumpuaa lukuisia pienempiä trendivirtauksia, kuten kierrätettyjen esineiden uudelleen maalaaminen ja keveiden, luonnollisten ja maanläheisten värien ja pintakäsittelyjen suosiminen. HTML Vuosikertomus 2011 Tikkurilan vuosikertomus 2011
 
Tikkurilan vuosikertomus 2010
Tikkurilan vision mukaan yhtiö inspiroi ihmisiä tuomaan väriä elämäänsä ja kannustaa heitä käyttämään luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Tikkurila haluaa olla enemmän kuin perinteinen maaliyhtiö. Tikkurila listautui NASDAQ OMX Helsinkiin maaliskuussa 2010. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1862. HTML Vuosikertomus 2010 Tikkurilan vuosikertomus 2010