Raportit ja esitykset


Tikkurilan vuosikatsaus 2016Vuosikatsaus 2016 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2016 ja Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2016 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2016

Tikkurila GRI 2016 -yritysvastuuraportti
Tikkurila GRI 2016 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2016. Tikkurila GRI 2016 FIN