Raportit ja esitykset


Tikkurilan vuosikatsaus 2015

Vuosikatsaus 2015


Vuosikatsaus 2015 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2015 ja Tikkurila GRI 2015 -yritysvastuuraportti.Tikkurilan tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2015 kertoo lyhyesti Tikkurilan liiketoiminnasta ja sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tikkurila tilinpäätös 2015

Tikkurila GRI 2015 -yritysvastuuraportti
Tikkurila GRI 2015 esittelee Tikkurilan lähestymistavan vastuullisuuteen ja Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeistoa soveltavan raportoinnin vuodelta 2015. Tikkurila GRI 2015Esitykset

Tulosesitykset ja sijoittajatapaamisten materiaali PDF-muodossa:

Esitykset 2015
Esitykset 2014
Esitykset 2013
Esitykset 2012
Esitykset 2011
Esitykset 2010