content-header-image

Raportit ja esitykset

Tikkurilan vuosikatsaus 2017

Vuosikatsaus 2017 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2017 ja Tikkurila GRI 2017 -yritysvastuuraportti.