Osingot ja osinkopolitiikka

Osingonmaksuhistoria

Vuodelta 2016 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 81 prosenttia tilikauden 2016 operatiivisesta nettotuloksesta.


Vuodelta 2015 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 91 prosenttia tilikauden 2015 operatiivisesta nettotuloksesta.


Vuodelta 2014 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 73 prosenttia tilikauden 2014 operatiivisesta nettotuloksesta.


Vuodelta 2013 maksettiin osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 69 prosenttia tilikauden 2013 operatiivisesta nettotuloksesta.

 

Vuodelta 2012 maksettiin osinkoa 0,76 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 72 prosenttia tilikauden 2012 operatiivisesta nettotuloksesta.

 

Vuodelta 2011 maksettiin osinkoa 0,73 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 88 prosenttia tilikauden 2011 operatiivisesta nettotuloksesta.

 

Vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,70 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 86 prosenttia tilikauden 2010 operatiivisesta nettotuloksesta. 


Osinko

 


Osakeosinkona vuonna 2010 saadut Tikkurilan osakkeet

Osakeosinkona saadun Tikkurilan osakkeen verotusarvo ja hankintahinta on 15,80 euroa (ensimmäisen kaupankäyntipäivän eli 26.3.2010 painotettu keskikurssi).

 

Lisätietoa osakeosingon verotuksesta:

Kemira

Osakeosingon verotus Kemira Oyj:n jakamien Tikkurila Oyj:n osakkeiden osalta

Verohallinto

Verohallinnon ohjeet ennakon täydennysmaksusta

Ennakon täydennysmaksu, tilisiirtolomake (muut kuin yhteisöt)


Osinkopolitiikka

Blue 2Tikkurilan osinkopolitiikan mukaisesti Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka on vähintään 40 prosenttia sen vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta. Operatiivinen nettotulos tarkoittaa tilikauden voittoa ilman kertaluonteisia eriä verovaikutuksella oikaistuna. Tulevaisuudessa maksettavat osingot, niiden määrä ja maksuaika riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä, joita Yhtiön hallitus pitää merkittävinä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta. Osakeyhtiöiden osakkeille on pääsääntöisesti maksettu mahdollista osinkoa vain kerran vuodessa, ja osinkoa voidaan maksaa vasta varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaon määrästä hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun tilintarkastettuun tilinpäätökseen kuin viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökseen, edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän tilinpäätöksen. Yhtiön osingonjako edellyttää yhtiökokouksessa osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.


Esitykset
Raportit
Ajankohtaista
Toimipaikat
Kysymyksia


Verotusarvo

Listautumisen yhteydessä osakeosinkona saadun Tikkurilan osakkeen verotusarvo on 15,80 euroa

Lue lisää

Verohallinto