content-header-image

Yhtiökokous 2018

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat

 

Yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

 

Tietosuojaseloste

Katso 'Tietosuojaseloste' alhaalla liitteissä

 

Tärkeät päivämäärät 2018

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2018 yhtiökokoukseen.

5.2.2018

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *

2.3.2018

Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)

2.3.2018

Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)

5.3.2018

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla

5.3.2018

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa

6.3.2018

Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa

29.3.2018

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

9.4.2018

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

12.4.2018

Yhtiökokous Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e, Helsinki) klo 10.00

12.4.2018

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

16.4.2018 

Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä (ensimmäinen erä)

23.4.2018 

Ehdotettu osingonmaksupäivä (ensimmäinen erä)

26.4.2018**

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)

25.10.2018 

Hallitus päättää toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän

*) Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.


**) Arvioitu ajankohta