content-header-image

Yhtiökokous 2017

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat

 

Yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

 

Tärkeät päivämäärät 2017

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2017 yhtiökokoukseen.

2.2.2017 Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *
1.3.2017 Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla
1.3.2017 Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa
2.3.2017 Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa
3.3.2017 Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)
14.3.2017 Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)
23.3.2017 Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä
30.3.2017 Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy
4.4.2017 Yhtiökokous Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e, Helsinki) klo 9.00
4.4.2017** Pörssitiedote:
Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
6.4.2017 Osingonmaksun täsmäytyspäivä
13.4.2017** Ehdotettu osingonmaksupäivä
18.4.2017 Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)

 

* Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.


**) Arvioitu ajankohta