content-header-image

Yhtiökokous 2016

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat

 

Yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

 

Tärkeät päivämäärät 2016

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2016 yhtiökokoukseen.

8.2.2016

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *

8.3.2016

Pörssitiedote: Yhtiökokouskutsu

8.3.2016

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla

8.3.2016

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa

9.3.2016

Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa

4.3.2016

Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)

8.3.2016

Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla (viimeistään)

23.3.2016

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

1.4.2016

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

6.4.2016

Yhtiökokous Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13e, Helsinki) klo 13.00

6.4.2016**

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

8.4.2016

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

15.4.2016**

Ehdotettu osingonmaksupäivä

20.4.2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)

*) Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.


**) Arvioitu ajankohta