content-header-image

Yhtiökokouksen 2015 asiakirjat

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Katso 'Yhtiökokouspöytäkirja 2015' alhaalla liitetiedostoissa

 

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen päätökset 2015

 

Esitykset

Katso 'Toimitusjohtajan katsaus Tikkurilan yhtiökokouksessa 2015' alhaalla liitetiedostoissa

 

Yhtiökokouskutsu

Kutsu Tikkurilan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

 

Hallituksen ehdotukset

Tikkurilan hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

 

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

 

Vuosikatsaus 2014

Vuosikatsaus 2014 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tikkurilan tilinpäätös 2014 ja Tikkurila GRI 2014 -yritysvastuuraportti.

Katso 'Tikkurilan tilinpäätös 2014' alhaalla liitetiedostoissa

Katso 'Tikkurila GRI 2014 -yritysvastuuraportti' alhaalla liitetiedostoissa

 

Tietosuojaseloste

Katso 'Tietosuojaseloste yhtiökokous 2015' alhaalla liitetiedostoissa