content-header-image

Yhtiökokous 2015

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat

 

Yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

 

Tärkeät päivämäärät 2015

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2015 yhtiökokoukseen.

30.1.2015

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *

2.3.2015

Pörssitiedote: Yhtiökokouskutsu

2.3.2015

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla

2.3.2015

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa

3.3.2015

Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa

3.3.2015

Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla

3.3.2015

Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla

13.3.2015

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

20.3.2015

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

25.3.2015

Yhtiökokous Lasipalatsin Bio Rexissä (Mannerheimintie 22-24, Helsinki) klo 13.00

25.3.2015**

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset

27.3.2015

Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä

8.4.2015**

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)

9.4.2015

Ehdotettu osingonmaksupäivä


* Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.

**) Arvioitu ajankohta