content-header-image

Yhtiökokous 2014

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat

 

Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

 

Tärkeät päivämäärät 2014

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2014 yhtiökokoukseen.

30.1.2014

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *

27.2.2014

Pörssitiedote: Yhtiökokouskutsu

27.2.2014

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla

27.2.2014

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa

28.2.2014

Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa

4.3.2014

Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla

4.3.2014

Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla

13.3.2014

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

20.3.2014

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

25.3.2014

Yhtiökokous Lasipalatsin Bio Rexissä (Mannerheimintie 22-24, Helsinki) klo 13.00

25.3.2014**

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset

28.3.2014

Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä

8.4.2014**

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)

9.4.2014

Ehdotettu osingonmaksupäivä


* Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.


**) Arvioitu ajankohta

 

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja
Matkapuh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com