content-header-image

Yhtiökokouksen 2013 asiakirjat

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Katso 'Yhtiökokouspöytäkirja 2013' alhaalla liitetiedostoissa

 

Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

 

Esitykset

Katso 'Toimitusjohtajan katsaus Tikkurilan yhtiökokouksessa 2013' alhaalla liitetiedostoissa

 

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

 

Hallituksen ehdotukset

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

 

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

 

Vuosikatsaus 2012

Vuosikatsaus 2012 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tikkurilan tilinpäätös 2012 ja Tikkurila GRI 2012 -yritysvastuuraportti.

Katso 'Tikkurilan tilinpäätös 2012' alhaalla liitetiedostoissa

Katso 'Tikkurila GRI 2012 -yritysvastuuraportti' alhaalla liitetiedostoissa

 

Tietosuojaseloste

Katso 'Tietosuojaseloste yhtiökokous 2013' alhaalla liitetiedostoissa