content-header-image

Yhtiökokous 2013

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat

 

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2013 yhtiökokoukseen.

8.2.2013

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi *

4.3.2013

Vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla

7.3.2013

Pörssitiedote: Yhtiökokouskutsu

7.3.2013

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Tikkurila Oyj:n internetsivustolla

7.3.2013

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa

7.3.2013 

Yhtiökokousasiakirjat Tikkurilan internetsivustolla

8.3.2013

Ilmoitus yhtiökokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa

27.3.2013

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

5.4.2013

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

10.4.2013

Yhtiökokous Lasipalatsin Bio Rexissä (Mannerheimintie 22-24, Helsinki) klo 13.00

10.4.2013**

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset

15.4.2013

Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä

24.4.2013

Ehdotettu osingonmaksupäivä

24.4.2013**

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)


* Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.


**) Arvioitu ajankohta

 

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Antti Kiuru, lakiasiainjohtaja
Matkapuh. 0400 686 488, antti.kiuru@tikkurila.com