content-header-image

Yhtiökokous 2011

 

Yhtiökokouksen asiakirjat

Asiakirjat
 

Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

Tärkeät päivämäärät 2011

Tärkeät päivämäärät liittyen Tikkurila Oyj:n vuoden 2011 yhtiökokoukseen.

9.2.2011

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi*

8.3.2011**

Pörssitiedote: Yhtiökokouskutsu

8.3.2011

Yhtiökokoukseen rekisteröityminen alkaa.

9.3.2011**

Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa

9.3.2011**

Yhtiökokousasiakirjat ja vuosikertomus Tikkurilan internetsivustolla

21.3.2011

Yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden täsmäytyspäivä

28.3.2011

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy

31.3.2011

Yhtiökokous Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13, Helsinki) klo 13.00

31.3.2011

Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset

5.4.2011

Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä

12.4.2011

Ehdotettu osingonmaksupäivä

14.4.2011

Yhtiökokouksen pöytäkirja www-sivuilla (viimeistään)


* Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta.  Pyyntö on toimitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Pyynnöt osoitetaan Tikkurila Oyj:n hallitukselle ja ne lähetetään osoitteeseen: Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja Antti Kiuru, PL 53, 01301 Vantaa.

**) Arvioitu ajankohta