content-header-image

Raporttiarkisto

Tikkurila julkaisee yritysvastuuraportin vuosittain. Raporttien sisältämät taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tunnusluvut ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia.
  • Vuodesta 2015 alkaen raportit sisältävät Global Reporting Initiative (GRI) G4 -yhteiskuntavastuun raportointiohjeiston perussisältöä.
  • Vuosina 2010–2014 Tikkurilan varmennettu yritysvastuuraportti laadittiin GRI G3 -ohjeistuksen mukaisesti.