content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurila julkistaa tietoja kannattavuustavoitteistaan ja Vantaan tehdasalueen kehittämissuunnitelmistaan, vuoden 2020 ohjeistus ennallaan

18.12.2020

Tikkurila Oyj                                         
18.12.2020 klo 9.01

Muut pörssin sääntöjen perusteella julkistettavat seikat

Tikkurila on viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt onnistuneen tuloskäänteen ja parantanut huomattavasti suorituskykyään selkeän strategisen toimintasuunnitelmansa ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstönsä ansiosta. Premium-tuotemerkkien osuus myynnistä on kasvanut, operatiivinen ja kaupallinen tehokkuus ovat parantuneet ja tehokkuuden nostamiseen on keskitytty kaikissa toiminnoissa.

Tikkurila on päivittänyt strategisen suunnitelmansa keskipitkälle aikavälille 2021-2023 ja pitää voimassa yhtiön aiemmin julkistetut taloudelliset tavoitteensa. Tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja yli 12 prosentin oikaistu liikevoitto. Päivitettyyn strategiaan perustuen Tikkurila suunnittelee investoivansa kasvuun vuosien 2021-2022 aikana ja saavuttavansa tavoitellun kannattavuustason jakson loppua kohti.

Kuten yhtiön lehdistötiedotteessa 27.11.2020 on kerrottu, Tikkurila selvittää Suomen tuotannon mahdollista uudelleensijoittamista ja nykyisten tuotantolaitosten maa-alueen kehittämistä Vantaan Tikkurilassa. Tikkurilan kaupunginosan keskusta-alue ja asutus ovat laajentuneet vuosien saatossa Tikkurilan tuotantolaitosten välittömään läheisyyteen, eikä nykyinen sijainti ole enää optimaalinen teolliselle toiminnalle. Maankäytön suunnittelu Vantaan kaupungin kanssa ja mahdollisen uuden tuotantolaitoksen suunnittelu- ja rakentamisprosessi on useiden vuosien hanke, minkä ajan valmistus jatkuu nykyisissä yksiköissä. Tikkurila arvioi, että nykyiset toiminnot käsittävä maa-alue voitaisiin myydä asteittain vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö odottaa, että maa-alueen myynnistä saatava tulo riittää kattamaan selvästi nykyisen tuotantolaitoksen uudelleensijoittamisen.

Tikkurila pitää ohjeistuksensa vuodelle 2020 ennallaan. Koko vuoden oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta (2019: 46,4 milj. euroa). Tikkurila ei anna ohjeistusta vuoden 2020 liikevaihdosta, koska odottaa kysynnän heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä.

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja, 050 596 0978, elisa.markula@tikkurila.com
Markus Melkko, talousjohtaja, 040 531 1135, markus.melkko@tikkurila.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet
www.tikkurilagroup.fi

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi