content-header-image
Pörssitiedotteet

Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa alitti 5,0 prosenttia

15.10.2020

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus: Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa on alittanut 5,0 prosenttia

Tikkurila Oyj, pörssitiedote, 15.10.2020, klo 10:30

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 14.10.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Marathon Asset Management LLP:ltä, jonka mukaan Marathon Asset Management LLP:n varainhoitajien hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista on 13.10.2020 alittanut 1/20 (5 %) rajan.

Ilmoituksen mukaan edellä mainitut omistukset Tikkurila Oyj:ssä ovat yhteensä 2 018 006 osaketta, mikä vastaa 4,58 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistus käsittää useita rahastoja ja tilejä, joita varainhoitajat hallinnoivat Marathon Asset Management LLP:n määräysvallassa. Alla esitetty omistusjakauma viittaa Marathon Asset Management LLP:n määräysvallassa olevien Tikkurila Oyj:n osakkeiden kokonaismäärään, mutta Marathon Asset Management LLP:llä on äänioikeus vain 1 660 007 osakkeen osalta.

Omistusjakauma

Bank of New York Mellon – 588 239
Brown Brothers Harriman – 111 856
JP Morgan – 94 479
Northern Trust – 790 523
State Street Bank & Trust Company, Boston – 432 909

Yhteensä – 2 018006

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Tikkurila Oyj

Lisätietoja:

Tapio Pesola
Head of Investor Relations
Tikkurila Oyj
ir@tikkurila.com

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi