content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2019

12.02.2020

Tikkurila Oyj
Tilinpäätöstiedote      
12.2.2020, klo 9.00

Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019:

Tikkurilan oikaistu liiketulos kasvoi 19,5 % vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan tilinpäätöstiedotteesta. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja Tikkurilan verkkosivuilta. 

Vuosi 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 563,8 (561,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia, ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan lopettamisten vaikutusta.
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 19,5 prosenttia 46,4 (38,8) miljoonaan euroon, ja oli 8,2 (6,9) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukaudella vuonna 2018 oikaistuun liiketulokseen sisältyi 6 miljoonan euron vakuutuskorvaus liittyen raaka-ainetoimittajan titaanidioksiditehtaan paloon.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 43,9 (26,5) miljoonaan euroon, ja oli 7,8 (4,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 127,9 prosenttia ja oli 0,75 (0,33) euroa.

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia 107,9 (105,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia, ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien vaikutusta ja liiketoiminnan lopettamisten vaikutusta.
 • Oikaistu liiketulos laski 38,3 prosenttia -7,6 (-5,5) miljoonaan euroon, ja oli -7,1 (-5,2) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukaudella Q4/2018 oikaistuun liiketulokseen sisältyi 4,75 miljoonan euron vakuutuskorvaus
 • Liiketulos (EBIT) oli -7,7 (-8,6) miljoonaa euroa, ja oli -7,1 (-8,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,17 (-0,19) euroa.

Hallituksen osinkoehdotus

 • Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,50 (0,33) euroa osakkeelta, mikä vastaa 66 (100) prosenttia yhtiön vuoden 2019 osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko ehdotetaan maksettavan kahtena samansuuruisena eränä.

Ohjeistus vuodelle 2020

 • Oikaistun liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta (2019: 46,4 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihdon arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla (2019: 563,8 miljoonaa euroa), ilman valuuttakurssien vaikutusta

Elisa Markula, toimitusjohtaja

Vuoden 2019 aikana oikaistu liiketuloksemme kasvoi 19,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kannattavuuden parantumisen ansiosta myös rahavirta oli vahva. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 15,4 prosenttiin.  Vuonna 2018 tehtyjen uudelleenjärjestelyjen taloudellinen vaikutus näkyi nyt täysimääräisenä kiinteissä kustannuksissamme.

Keskityimme kannattavuuteen, ja liikevaihtommekin pysyi vakaana huolimatta maalimarkkinoiden yleisesti haastavasta vuodesta. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi vuoden aikana 1,4 prosenttia ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoimintojen lopettamisen vaikutusta, mutta kehityksessä oli maakohtaisia eroja. Kasvumarkkinoilla Venäjällä ja Puolassa vahva suorituksemme jatkui. Suomessa ja Ruotsissa liikevaihto laski ulkomaalisesongin ennakkomyyntien alhaisen tason takia pehmeällä markkinalla. Panostamme jatkossa erityisesti myynnin kehittämiseen näillä kahdella kypsemmällä markkinalla.

Vuoden 2017 jälkeen Tikkurilan oikaistu liikevoitto on kasvanut 18 miljoonalla eurolla ja osakekohtainen tuloksemme on kolminkertaistunut. Lisäksi kiinteät kulumme ovat laskeneet 35 miljoonalla eurolla. Tuloskäänteemme taustalla ovat olleet premium-brändien myynnin kasvaminen, raaka-aineinflaation kompensoimiseksi tehdyt hinnankorotukset sekä tiukka kulukuri. Jatkamme määrätietoisesti viime kesäkuussa julkistamamme strategisen toimintasuunnitelman toteuttamista parantaaksemme suorituskykyämme keskeisillä osa-alueilla. Keskitymme erityisesti myynnin johtamisen sekä muun operatiivisen toiminnan tehostamiseen, sekä kasvun luomiseen.

Tikkurilan suurin vahvuus ovat premium-brändit sekä lähes 160 vuoden aikana kertynyt pintojen käsittelyn osaaminen. Tämän ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaille erittäin korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Tikkurila on kauppa- ja rakennusmaalien markkinajohtaja Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Puolassa olemme kovaa vauhtia lähestymässä kolmatta sijaa markkinalla, jossa neljä johtavaa toimijaa kilpailee melko tasaisesti markkinajohtajuudesta. Tikkurilassa on paljon potentiaalia, ja toimenpiteidemme lopullinen vaikutus näkyy vasta pidemmällä aikavälillä.

Avainluvut


IFRS16 -standardia on sovellettu 1.1.2019 alkaen. Aiempien vuosien lukuja ei ole oikaistu.

Milj. euroa  1-12/2019 1-12/2018 Muutos-% 10-12/2019 10-12/2018 Muutos-%
Liikevaihto 563,8 561,5 +0,4 % 107,9 105,5 +2,4 %
     Ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan lopettamisten vaikutusta     +1,4 %     +1,3 %
Oikaistu liiketulos 46,4 38,81) +19,5 % -7,6 -5,52) -38,3 %
Oikaistu liiketulos-% 8,2 % 6,9 % +1,3 %-yks -7,1 % -5,2 % -1,9 %-yks
Liiketulos (EBIT) 43,9 26,5 +65,5 % -7,7 -8,6 +11,0 %
Liiketulos-% (EBIT-%) 7,8 % 4,7 % +3,1 %-yks -7,1 % -8,2 % +1,1 %-yks
Tulos ennen veroja 44,2 21,0 +109,9% -8,1 -9,9 +18,2
Katsauskauden tulos 33,2 14,6 +127,9 % -7,4 -8,4 +12,1 %
Osakekohtainen tulos, euroa  0,75 0,33 +127,9 % -0,17 -0,19 +12,1 %
Korollinen nettovelka, kauden lopussa 78,4 85,5 -8,4 %      
Oma pääoma yhteensä, kauden lopussa  171,9 150,1 +14,5 %      
Varat yhteensä, kauden lopussa 437,1 400,0 +9,3 %      
Omavaraisuusaste, % 39,3 % 37,6 %        
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 45,6 % 57,0 %        
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), %, rullaava 15,4 % 9,3 %        
Rahavirta investointien jälkeen 52,7 36,3 +45,4 %      


1) Vertailukaudella (2018) oikaistu liiketulos sisälsi 6 miljoonan euron vakuutuskorvauksen .
2) Vertailukaudella (Q4/2018) oikaistu liiketulos sisälsi 4,75 miljoonan euron vakuutuskorvauksen.

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus Tikkurilan vuoden 2019 tuloksesta järjestetään analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle tänään 12.2.2020 klo 13.00 Hotel Kämpin kokoustilassa Symposion, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Elisa Markula ja talousjohtaja Markus Melkko esittelevät vuoden tuloksen. Tilaisuus on englanninkielinen ja sitä ennen tarjoillaan kevyt lounas klo 12.30 alkaen.  

Tilaisuuteen voi osallistua myös suoran webcast-lähetyksen kautta:

Puhelinkonferenssin tiedot (PIN: 96974060#):

 • Suomi: +358981710310
 • Ruotsi: +46 856642651
 • Iso-Britannia: +44 3333000804
 • Yhdysvallat: +18558570686

Webcast-lähetyksen taltiointi on katsottavissa osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä. Tilinpäätöstiedote ja esitys ovat saatavilla Tikkurilan verkkosivuilla ennen tilaisuuden alkamista (https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat).

Lisätietoja:

Elisa Markula, toimitusjohtaja
+358 50 596 0978 elisa.markula@tikkurila.com

Markus Melkko, talousjohtaja
+358 40 531 1135
markus.melkko@tikkurila.com

Tapio Pesola, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
+358 44 373 4693 ir.tikkurila@tikkurila.com

About us

Osa kestävää pohjoista

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi