content-header-image
Pörssitiedotteet

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

30.01.2020

Tikkurila Oyj, Pörssitiedote, 30.1.2020 klo 16.45

Tikkurilan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tikkurilan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 24.3.2020, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Andrey Pantyukhov. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Andrey Pantyukhov (s. 1972), MBA, toimii Nokian Renkaat Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä Venäjä ja Aasia -liiketoiminta-alueiden johtajana. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2004 ja ollut johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Aiemmin hän on työskennellyt konsulttina Boston Consulting Groupissa (BCG) ja markkinointi- ja myyntipäällikkönä Kombinova Teplotechnica (KTT) Ltd:llä. Hän on Venäjän kansalainen.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioihin korotusta seuraavasti: puheenjohtaja 68 000 euroa (2019: 64 000 euroa), varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 43 000 euroa (2019: 40 000 euroa) sekä muut hallituksen jäsenet 34 000 euroa (2019: 32 000 euroa) vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia ehdotetaan maksettavaksi markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2020 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksettaisiin 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tikkurilan nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

  • Annika Paasikivi, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Reima Rytsölä, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Annika Ekman, osakejohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Tikkurila Oyj (nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen)

Tikkurila Oyj

Elisa Markula, toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:

Annika Paasikivi,
Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja,
puh. 010 2868 100

Tikkurila Oyj

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi