content-header-image
Pörssitiedotteet

Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa ylitti 5,0 prosenttia

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

03.10.2019

Tikkurila Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat
3.10.2019 klo 16:30

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus: Marathon Asset Management LLP:n epäsuora omistusosuus Tikkurilassa ylitti 5,0 prosenttia

Tikkurila Oyj (y-tunnus 0197067-4) on 3.10.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Marathon Asset Management LLP:ltä, jonka mukaan Marathon Asset Management LLP:n varainhoitajien hallinnoimien rahastojen ja tilien omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylittää 1/20 (5 %) rajan 1.10.2019 Marathonin hallussa olleiden äänioikeuksien jakautumisen muuttuessa.

Näiden kauppojen jälkeen edellä mainittujen yhteisöjen omistus Tikkurila Oyj:ssä on yhteensä 2 443 874 osaketta, mikä vastaa 5,54 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Lisäksi Marathon Asset Management LLP hallinnoi 603 130 Tikkurila Oyj:n osaketta, joista asiakkaat ovat pidättäneet äänioikeuden itsellään ja jotka on sisällytetty alla esitettyyn omistuserittelyyn.

Säilyttäjä
Bank of New York Mellon 844 974
JP Morgan 101 751
Northern Trust 858 321
State Street Bank & Trust Company, Boston 1 241 958
Yhteensä 3 047 004

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään. Tikkurila Oyj:n osakepääoma on 35 000 000 euroa ja se jakaantuu 44 108 252 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 44 108 252 ääntä.

Tikkurila Oyj

Lisätietoja:
Tapio Pesola
Director, Communications & IR
Puh. +358 44 373 4693, ir@tikkurila.com

About us

Osa kestävää pohjoista
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 2 700 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 562 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862.


www.tikkurilagroup.fi

Contact

Tikkurila Oyj
PL 53, Heidehofintie 2 01300 Vantaa
020 191 2000
www.tikkurilagroup.fi